Ako podnikať a neplatiť pokuty?

Ako podnikať a neplatiť pokuty?

V priebehu roka sa v Národnej rade Slovenskej republiky vytvára množstvo nových zákonov. Iné zákony sa zase menia, dopĺňajú.

Podnikatelia okrem svojej práce zvádzajú boje s konkurenciou, byrokraciou a tak všetky zákony nestíhajú vstrebať, za čo môžu byť pokutovaní. Sme tu na to, spolu s ALKP, aby sme Vám podnikateľom mohli pomôcť, nakoľko poznáme dôkladne právne predpisy, vieme ako rozmýšľajú inšpektori, ktorým veciam sa prioritne venujú a ktoré zákonné náležitosti kontrolujú.

Môžete sa dozvedieť konkrétne prípady, kedy zákonným spôsobom došlo k zastaveniu konania, alebo zrušeniu rozhodnutia/pokuty. Lektor Tomáš Probotský je bývalý inšpektor SOI s praktickými poznatkami a skúsenosťami poukážem na najčastejšie nedostatky pri  podnikaní.  Odovzdá Vám  KNOW-HOW, dostanete lacno informácie, ku ktorým sa jeho združenie neplat-pokuty.sk  dopracovalo rokmi. Podrobne a konkrétne Vám budú vysvetlené požiadavky a aplikácia príslušných právnych predpisov pre každý sortiment predávaného tovaru a ponúkaných služieb.

Podnikajúcim poradí o zákonnom uplatňovaní práv na obhajobu, či už v hmotnoprávnych veciach alebo procesných. Tiež naučí podnikateľov, ako správne formálne vybavovať spotrebiteľské reklamácie. Napomôže podnikateľom pri zákonnom uplatňovaní svojich práv pri obchodných a iných vzťahoch a naučí ich, ako správne prevádzkovať internetový obchod.

Čo získate na kurze 10.5.2018:

 • Jednoduchou a zrozumiteľnou formou sa dozviete potrebné zákonné náležitosti pre podnikanie, (nielen zo strany SOI, ale aj Inšpektorátu práce, Finančnej správy, RÚVZ a iných kontrolných orgánov) pretože poznáme dôkladne právne predpisy, vieme ako rozmýšľajú inšpektori, ktorým veciam sa prioritne venujú a ktoré zákonné náležitosti kontrolujú.
 • To, čo vám odovzdáme, bude pre vás minimálna investícia s maximálnym úžitkom, lebo dostanete lacno naše KNOW-HOW a hodnotné informácie, ku ktorým sme sa my dopracovali rokmi. Ušetríte tak čas, peniaze, energiu, starosti, náklady a rôznu administratívu.
 • Spoločne môžeme nájsť vaše rezervy v podnikaní.

Čo získate na kurze 17.5.2018:

 • Žiadne suché reči, dostanete kvalitný a hotový materiál na USB, ktorý môžete hneď použiť priamo vo vašom eshope, pretože cieľom kurzu je:
 • Dozvieť sa aké riziká vám pri podnikaní na internete hrozia zo strany kontrolných orgánov.
 • Na čo si treba dávať pozor, kto vás môže prísť skontrolovať.
 • Naučíte sa čomu sa treba prioritne venovať, ako nastaviť potrebné zákonné požiadavky pre bezproblémové internetové podnikanie.
 • Ako sa zákonne, správne a účelne brániť voči kontrolným orgánom a tretím osobám.
 • Účastníkom budú vysvetlené aj ukážky z praxe s konkrétnym návodom, ako sa úspešne brániť v správnom konaní.
 • Dozviete sa, kde sa vám treba registrovať, aké sú najčastejšie chyby pri prevádzkovaní eshopu, za aké formulácie v obchodných podmienkach v minulosti eshopy dostali pokuty.
 • Ukážeme vám, ktoré ďalšie náležitosti musia byť splnené pri predaji produktov na diaľku a ako to ,,nemá vyzerať”.
 • Naučíme Vás, ako postupovať pri reklamáciách, odstúpeniach od zmlúv a iných požiadaviek spotrebiteľov.
 • Naučíte sa ako vzorovo vypracovať OP so všetkými legislatívnymi nutnosťami.

 

Prihláška na kurz 10.5.2018

Prihláška na kurz 17.5.2018