Zmena v pracovnom živote „povýšili ma“.

Zmena v pracovnom živote „povýšili ma“.

Zmenila sa Vám pracovná pozícia? Vedenie spoločnosti Vás poverilo vedením tímu ? Gratulujeme Vám!  Je tu jedno malinkaté ale… takáto zmena  alebo prechod  z jednej pozície na druhú nemusia byť vždy jednoduché.

Som leader a čo teraz??? Prečítali ste množstvo odporúčaných kníh, no stále vám chýba tá pravá kľúčová informácia.

Vedenie ľudí je schopnosť pomocou ktorej vie človek presvedčiť a pomôcť svojím podriadením, aby dosiahli stanovené ciele spoločnosti. Nejde len o tzv. charizmu jednotlivca, to ako byť dobrým leadrom  sa vieme naučiť.

Podľa slov Dr. Roberta Cloningera : „ Ak skombinujete dobrodružnosť a zvedavosť s vytrvalosťou a vedomím, že nie je všetko len o Vás, potom získate kreativitu, z ktorej profituje spoločnosť ako celok.“

Najúspešnejšie spoločnosti sú úspešné preto, že ich tímy tvoria zamestnanci, ktorí sú ochotní si navzájom pomôcť. Svoj osobný úspech leader podriaďuje úspechu svojho tímu. Leader hľadá rady a hlavne poskytuje členom svojho tímu pozitívnu spätnú väzbu – uznáva a chváli druhých, taktiež je veľmi dôležitá rovnoprávnosť v tíme.

V súčasnej dobe je veľmi ťažké udržať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Viete ako ako na to? Zamyslite sa nad tým ako uskutočniť to, aby sa Vaše koníčky a záujmy stali súčasťou každodenného pracovného života.

Jedna kvízová otázka 🙂 

Aký je rozdiel medzi manažérskou a leaderskou pozíciou? Vyberte aspoň 5 spôsobov ako by mal postupovať dobrý leader voči členom svojho tímu:

 • Komunikovať
 • Analyzovať
 • Motivovať
 • Organizovať
 • Poskytovať pravidelne spätnú väzbu
 • Riešiť konflikty
 • Vyhodnocovať
 • Podieľať sa na rozvoji zamestnancov
 • Aktívne počúvať

Kurz Leadership – prechod na manažérsku pozíciu je venovaný Vám, ktorí si kladiete otázku ako čo najúspešnejšie viesť tím tak, aby úspešne dosahoval ciele  stanovené firemnou stratégiou.  89% informácií a cvičení je venovaných praxi. Lektor Vás prevedie plynule zmenou z pozície A na pozíciu B tak, aby ste získané poznatky z kurzu vedeli okamžite zaviesť vo vašom pracovnom živote. Kurz otvárame v Bratislave už 23.3.2018

Na kurze sa naučite :

 • Čo váš čaká v skutočnej úlohe manažéra
 • Porozumieť 70:20:10 rozvojovému modelu
 • Rozlišovať štýly vedenia ľudí
 • Identifikovať potreby a očakávania členov tímu
 • Ako si budovať dôveru a motivovať členov tímu
 • Ako efektívne komunikovať, riešiť konflikty a monitorovať výkon
 • Ako stanoviť „SMART“ ciele a monitorovať priebeh
 • Ako rozvíjať seba aj ostatných a efektívne podať spätnú väzbu

Jednou z osvedčených metód, ktoré používajú manažéri vo svojej praxi je model sebakoučingu tzv. koučingu bez kouča. Manažér nemusí nikde chodiť a strácať svoj drahocenný čas pri presúvaní sa, ale na základe koučovacích kariet a jednotlivých otázok vie svoje dilemy “ rozlúštiť “ rýchlo a efektívne. Vyskúšajte si veľmi rýchle sebakoučovanie na základe toho, že si odpoviete na nasledovné otázky týkajúce sa toho Ako definujete ciele ? 

Čo je pri definícii cieľov na moje pozícii rozhodujúce ? 

Ako vieme premeniť víziu a misiu na konkrétne ciele ? 

Ako najlepšie viem stanoviť, čo má byť na konci ? 

Ako konkrétne sú naše ciele merateľné, dosialnuteľné, reálne a terminované?

Zaujal Vás sebakoučing a chcete sa naučiť presný postup ako na to? Pozývame Vás na kurz Sebakoučing s kreatívnymi nástrojmi, ktorý sa uskutoční 11.04.2018 v Banskej Bystrici.