Využívanie krátkeho videa vo vzdelávaní

Využívanie krátkeho videa vo vzdelávaní

Všetci z nás si určite radi pozrieme dobrý film, ktorý v nás zanechá výborné, niekedy zvláštne pocity. Niektorými scénami z filmov môžete spestriť aj vaše školenie. Ukážeme si ako na to:

V poslednej dobe čoraz viac lektorov pracuje s filmami ako so svojou výukovou metódou. Používajú sa najmä filmy určené na školiace účely a používané sú aj bežné, obyčajne filmy, kde je zachytená vaša daná téma, prípadne v jednej z pasáží toho filmu.

Ako pracovať s takýmito filmami?

Najprv oboznámime našich účastníkov školenia čo získajú na základe sledovania danej ukážky a to uvedením do deja.
Pred sledovaním filmu povedzte a rozdeľte, čo majú vaši účastníci sledovať resp. zadajte im inštrukcie a konkrétne úlohy.
Po prezretí filmu alebo danej scény začnite diskusiu, účastníci by sa mali vyjadriť čo videli, čo si všimli. Rôzne výstupy si môžete zapisovať. Celú túto diskusiu môžete preniesť do praxe – čo si z danej scény alebo filmu môžu odniesť do praxe.

Ako byť pripravený?

Je potrebné, aby ste si sami film pozreli niekoľkokrát, zachytili rôzne body, z ktorých potom môžete vybrať dôležité informácie. Musíte nájsť čo najviac informácií, niektorí účastníci sú viac všímaví.
Rozdelenie do skupín – len v prípade ak je to možné, každá skupina môže nájsť alebo sledovať niečo iné, v závere diskusie môže každá skupina povedať, čo si všimli alebo skupiny dostanú rôzne úlohy na sledovanie.
Vo vašej prednáške môžete použiť aj videoshoty. S takýmito shotmi môžete oživiť vašu tému a tým pádom aj zaujať účastníkov. Dajú sa vložiť aj do záveru pred prestávkou, taktiež ale treba zachytiť čo si kto všimol.
V rámci školenia ale nie je priestor na to, aby ste sledovali celý film. Pokiaľ ale vaše školenie trvá niekoľko dní a máte na to čas, môžete film prehrať aj celý.

Odporúčaná dĺžka videa je 3-5 min. Krátke video by nemalo prekročiť 7 min.

Typy na krátke videá nájdete na našej stránke v sekcii ALKP- K vzdelávaniu- Videá, alebo  TU

Pár tipov na filmy:

  • Good Will Hunting (Dobrý Will Hunting) – Psychológia človeka
  • Good Morning, Vietnam (Dobré ráno, Vietnam) – Prezentačné schopnosti
  • The Dark Knight (Temný rytier) – Hodnoty
  • Braveheart (Statočné srdce) – Motivácia

Pozývame Vás pozrieť si video prečo veriť vo svoj úspech, ktoré nájdete  TU alebo

na linku: https://www.youtube.com/watch?v=klB2fC0faNQ