VIANOČNÁ SÚŤAŽ O KOUČOVACIE KARTY

VIANOČNÁ SÚŤAŽ O KOUČOVACIE KARTY

…ešte pred odovzdaním všetkým koncoročných úloh, pred nákupom posledného darčeka, ozdôb, dopečením medovníkov, vyriešením miliónpoložkového zoznamu povinností… ešte predtým sa zastavte a zasúťažte si s nami 🙂 A možno práve Vám pribudne od nás darček v podobe koučovacích kariet.  Koučovacie karty sú efektívne a inšpiratívne koučovacie nástroje, ktoré Vám pomôžu naštartovať formuláciu dôležitých otázok a odpovedí a prispejú tak k skvalitneniu Vášho života.

A to najlepšie – žrebujeme až 3 výhercov!

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 6.12.2018 – 20.12.2018

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Chcete vyhrať  koučovacie karty ? Je to jednoduché! Dajte „Like“  príspevku na facebookovom profile ALKP a do komentára  pod príspevkom napíšte ako by ste karty využili v pracovnom alebo osobnom živote!

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Pozor, pozor! ŽREBUJEME až 3 výhercov!

Výhercami sa stanú vyžrebovaní účastníci súťaže. Zlosovanie výhercov sa uskutoční dňa 21.12.2018 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Súťaží sa o:

Koučovacie karty

Detailnejšie informácie o koučovacích kartách nájdete tu.

Karty do súťaže venovala spoločnosť Life Up s.r.o.

Oznámenie výhry

O výhre budú výhercovia oboznámení dňa   21.12.2018 prostredníctvom správy na facebooku. Mená výhercov budú zverejnené dňa 21.12.2018 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercom bude výhra zaslaná poštou najneskôr do 3 týždňov odo dňa vyžrebovania. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou. Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: Vianočná súťaž o koučovacie karty nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

Vyhlásenie výhercov:

Výhercami súťaže sú :

  1. Soňa Kochanová Fekiačová
  2. Marcela Jahnová
  3. Patrik Lompart

Gratulujeme!