Ako ste na tom v manažmente času?

Ako ste na tom v manažmente času?

Andy Varhol povedal: „Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“ A to platí aj vtedy, keď ľudí rýchle tempo života a pracovné vyťaženie vrhá ľudí do odpovede: Nemám čas. Vtedy nám nezostáva nič iné, len vedieť „priotizovať“  a dokázať rozlišovať medzi „žrútmi času“ a dôležitými úlohami.

Jednoduchú pomôcku rozhodovací strom, podľa ktorého je možné zhodnotiť prístup k realizácii a plánovaniu úloh, nájdete v sekcii ALKP…K vzdelávaniu…Pomôcky zadarmo. Netreba však zabudnúť, že na to, aby ste s ňou mohli pracovať potrebujete chvíľu čas. No a možno je najvyšší čas naučiť sa efektívne hospodáriť s časom. Takže v krátkom čase sa môžete na kurze Time managmentu v Banskej Bystrici alebo v Bratislave naučiť:

 • Prioritizovať
 • Efektívne plánovať individuálne aktivity
 • Identifikovať potreby a očakávania členov tímu
 • Rozlišovať medzi „žrútmi času“ a dôležitými úlohami
 • Odstrániť pracovné „stereotypy“ z bežného pracovného dňa
 • Pristupovať k práci a pracovným úlohám jednoducho a efektívne
 • Ako efektívne stanoviť „SMART“ ciele a monitorovať ich plnenie
 • Identifikovať vlastný time-manažment štýl a zvyšovať efektivitu práce
 • Včasne reagovať v rámci riešenia konfliktov a monitorovania zmeny v tíme

Ak chcete zistiť ako ste na tom, otestujte sa:

Keď budete odpovedať na otázky, dajte si 1, 2, 3 alebo žiadne body podľa nasledujúceho hodnotiaceho kľúča:

 • * Pokiaľ je Vaša odpoveď „vždy“, dajte si 3 body.
 • * Pokiaľ je Vaša odpoveď „zvyčajne“, dajte si 2 body.
 • * Pokiaľ je Vaša odpoveď „príležitostne“ alebo „niekedy“, dajte si 1 bod.
 • * Pokiaľ je Vaša odpoveď „nikdy“, dajte si 0 bodov.

TEST:

 1. Kontrolujete pravidelne dlhodobé ciele svojho osobného a profesionálneho života? Počet bodov:
 2. Strávite pár minút premýšľaním o svojom dni a jeho plánovaním pred jeho začiatkom? Počet bodov:
 3. Plánujete si vo svojom kalendári schôdzky a kľúčové úlohy na každý deň? Počet bodov:
 4. Píšete si zoznam svojich úloh a činností podľa priorít a sústredíte sa na hlavné priority? Počet bodov:
 5. Máte – a používate – svoj stály zoznam „toho, čo máte urobiť“, ktorý obsahuje veci, ktoré by ste v budúcnosti radi urobili? Počet bodov:
 6. Zaoberáte sa najdôležitejšími úlohami dňa, keď sa cítite byť v pohode? Počet bodov:
 7. Zoskupujete podobné úlohy dohromady a robíte ich všetky spoločne? Počet bodov:
 8. Keď vojdete do svojej kancelárie alebo si vyberáte svoju poštu, odkladáte okamžite odkazy a záležitosti, ktoré nepotrebujete? Počet bodov:
 9. Keď pracujete na rozsiahlom projekte, rozdeľujete si úlohu na malé časti a pracujete  vždy len na jednej časti projektu? Počet bodov:
 10. Zatvárate za sebou dvere, alebo si robíte „tichú chvíľku“, keď sa musíte zaoberať „dôležitou prácou“? Počet bodov:
 11. Máte stále pomocné materiály, napr. telefónne zoznamy, „vizitkáre“ a dôležité manuály na dosah ruky v priestore, kde pracujete? Počet bodov:
 12. Organizujete si svoje pomôcky, napr. perá, pravítka, telefóny a zariadenie, aby boli pripravené na použitie v tú minútu, keď ich budete potrebovať? Počet bodov:
 13. Udržujete si jednoduchý, ale dobre definovaný zakladací systém, do ktorého umiesťujete všetky voľné papiere a materiály? Počet bodov:
 14. Pri administratíve sa zaoberáte každým jednotlivým papierom len raz? Počet bodov:
 15. Používate na vypracovávanie obežníkov, riešení odkazov a korešpondencie diktafón? Počet bodov:
 16. Čítate zbežne odborné časopisy, noviny a správy, aby ste sa dozvedeli kľúčové informácie? Počet bodov:
 17. Používate čas strávený čakaním a cestovaním na riešenie malých úloh alebo na dobiehanie čítania? Počet bodov:
 18. Robíte rozhodnutia a púšťate sa do akcie rýchlo? Počet bodov:
 19. Keď začínate projekt alebo úlohy, máte „záložné“ plány, ktoré môžu byť rýchlo a ľahko realizované, ak Vaše pôvodné plány nefungujú? Počet bodov:
 20. Je Vaša sekretárka, asistentka alebo kolegovia stále informovaní o Vašej práci tak, aby mohli riešiť menšie úlohy bez toho, aby Vás vyrušovali? Počet bodov:
 21. Dávate podriadeným a kolegom jasné inštrukcie – dostatočne jasné, aby sa za Vami nemuseli stále vracať s otázkami? Počet bodov:
 22. Stanovujete jasné programy na rokovanie na schôdzach – a držíte sa ich? Počet bodov:
 23. Prestanete pracovať na úlohe, keď sa začnete cítiť v strese, alebo pociťujete stratu energie? Počet bodov:
 24. Vediete si jednoduchý systematický časový denník, aby ste mohli sledovať, kde a ako trávite svoj čas? Počet bodov:
 25. Strávite každý deň určitý čas hodnotením svojej produktivity a určením si, či ste splnili úlohy, ktoré ste si stanovili na splnenie? Počet bodov:

VYHODNOTENIE:

Pre určenie svojho „kvocientu riadenia času“ sčítajte počet bodov, ktoré ste získali v teste svojho času. Ak je Váš počet bodov medzi 65 a 75, blahoželáme! Ste veľmi dobrý manažér Vášho času a je tu šanca, že využívate Váš čas na to, aby ste dosiahli vrcholové výsledky vo Vašom osobnom a profesionálnom živote. Ak máte počet bodov medzi 45 a 64, nie je to zlé. S určitými zmenami vo Vašich zvykoch v oblasti riadenia času sa však môžete pravdepodobne stať každý deň ešte produktívnejší. Ak je súčet Vašich bodov medzi 25 a 44, no, nejdete na to celkom zle… ale musíte usilovne pracovať na tom, ako vo Vašom živote využívať kľúčové princípy riadenia času. Pokiaľ je Váš počet bodov nižší než 25, musíte toho ešte veľa urobiť. Intenzívnym čítaním – alebo dokonca prostredníctvom nejakého kurzu o riadení času – môžete dramaticky zlepšiť svoje pracovné zvyky a dosiahnuť omnoho viac, než ste si kedy mysleli, že je vôbec možné.

„Stále nariekame, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mali na rozdávanie.“ Seneca

Pokiaľ by ste si však chceli oddýchnuť od  rýchleho tempa a nedostatku času, či prevyše stresu prečítajte si aj o kurze Ticha.

Ale hlavne nikdy sa nevzdávajte a osvojte si život bojovníka a vytvorte si život po akom túžite. Ponúkame Vám dať si do dlaní svoj doterajší a budúci život. Mnohí z Vás budú príjemne prekvapení, čo si v budúcnosti vo svojich dlaniach nájdete =). Niektorým sa splnia ich sny, ale naplnenie týchto snov uvidíte s odstupom času, tak ako mi, keď nám píšete, čo všetko sa uskutočnilo po kurze: zmenili ste prácu, bývanie, alebo ste sa dokonca ráno zobudili vedľa iného partnera. Aj o tomto bol kurz NEVER GIVE UP s výborným lektorom Jánom Dubničkom. Viac informácií a pocity zachytené fotoaparátom z úspešného workshopu nájdete TU.

 

Prihlasovací link na workshop v Banskej Bystrici TU: https://alkp.sk/aktivity/never-give-up-11-04-2018-bb/

Prihlasovací link na workshop v Bratislave TU: https://alkp.sk/aktivity/never-give-up-22-03-2018-ba/