Súťaž o 2 lístky na konferenciu o šťastí

Súťaž o 2 lístky na konferenciu o šťastí

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 30.9.2019 –  2.10.2019

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Chcete vyhrať 2 lístky na konferenciu o šťastí – V. konferenciu ALKP? Je to jednoduché! Stačí ak „lajknete“ príspevok na facebookovom profile ALKP a do komentára  pod príspevkom napíšete koho by ste na konferenciu zobrali so sebou .  

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 3.10.2019 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

Súťaží sa o:

2 lístky (pre 1 osobu) na konferenciu o šťastí – V. konferenciu ALKP.

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený dňa  3.102019 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 3.10.2019 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: Súťaž o 2 lístky na konferenciu o šťastí nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

Výherkyňou súťaže sa stala Zuzana Száraz, ktorá splnila všetky podmienky súťaže.