Staráme sa o našich členov, tak ako sa staral Tomáš Baťa o svojich zamestnancov

Staráme sa o našich členov, tak ako sa staral Tomáš Baťa o svojich zamestnancov

Tomáš Baťa  vytvoril vzdelávací systém pre svojich zamestnancov. V roku 1925 založil Baťovu školu práce, lebo veril, že investícia do vzdelania sa oplatí. V tejto škole sa učili zamestnanci po skončení práce vo fabrike.  Cieľom baťovskej  výchovy bolo vychovať človeka samostatného, ​​finančne nezávislého, odborne vzdelaného a lojálneho.  Na to, aby ste mohli pracovať v Baťovej fabrike nestačilo byť dobrý. Tí, ktorí uviedli vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania, že chcú byť dobrými robotníkmi, boli vylúčení medzi prvými. Myslíme, že v tomto sa doba nezmenila. Zamestnávatelia chcú ľudí lojálnych s tímovým duchom. A šanca získať prácu, je prioritne postavená na tom, ako sa dokáže potenciálny uchádzač odprezentovať. To platilo vtedy a platí to aj dnes.

Zmenila sa však jedna dôležitá vec. A to fakt nevieme, či nesúvisí aj s plánovaním v hospodárstve, alebo s tým, že školy sa skomercionalizovali ale až 80% ľudí nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Väčšina ľudí sa musí učiť robiť niečo iné ako absolvovali v škole. Niečo, čo vyžaduje/ponúka pracovný trh. Koniec koncov niektoré povolania úplne zanikli a niektoré nové vznikajú. Aj preto je potrebné sa neustále vzdelávať a prispôsobovať sa podmienkam trhu.

Počas našej existencie sme v odborných akreditovaných kurzoch Lektor, Kariérne poradenstvoManažér ďalšieho vzdelávania vyškolili stovky osôb s pozitívnym ohlasom a navyše sa nám absolventi vzdelávania na naše ďalšie kurzy vracajú.

Úspechu sa tešili aj neakreditované, väčšinou soft skillsové kurzy, nápomocné v každodennej práci či v osobnom živote. Mnohým absolventom našich kurzov sme skrátili cestu poznania k úspešnému presadeniu sa v spoločnosti, pretože boli prístupní poučiť sa z chýb iných (aj našich). Naše vzdelávanie vedú profesionálni lektori s praxou, ktorí účastníkom vzdelávania odovzdávajú okrem odborných vedomostí aj vlastnú skúsenosť z biznisu vo vzdelávaní. Našou webovou stránkou www.alkp.sk sme vytvorili pre lektorov a kariérnych poradcov jednotný virtuálny priestor, kde môžu propagovať svoju osobu a svoje služby. Počas 5 rokov sme zistili, že častokrát dobrých lektorov nájdu klienti práve u nás. Počet kliknutí na osobné profily našich členov je toho dôkazom. Kontakty na mnohých sme posunuli do firiem a niekoľko talentov sme predstavili verejnosti na našich konferenciách.

Sme mentormi, poradcami, konzultantmi a odrazovým mostíkom pre absolventov našich kurzov. Neustále dopĺňame pre našich priaznivcov množstvo didaktických pomôcok, ktoré získavate zadarmo. Sledujeme Vaše potreby a snažíme sa na ne reagovať. Sme tu pre Vás.

Ďakujeme tým, ktorí prišli aj na naše  iné kurzy. Keďže chceme, aby ste sa vracali, rozšírili sme tematicky ponuku kurzov, ktorú nájdete v kalendári kurzov a aktivít. Týmto krokom chceme zvýšiť príležitosť, aby sme Vám talentovaných lektorov predstavili a pritom zachovali vysokú kvalitu ďalšieho vzdelávania. Pretože vieme, že nie je kurz ako kurz. Ale pokiaľ vzdelávanie vedie kvalifikovaný lektor, aj jeden kurz môže zmeniť kvalitu Vášho života k lepšiemu.

Stále platí:  Ak chceš žať, musíš siať. Zasejte svoje zrnká múdrosti a využite príležitosť zúčastniť sa kvalitného vzdelávania. Neučte sa od žiab lietať, učte sa od profesionálov.