Rozhovor o mentoringu s mentorkou životnej cesty Monikou Kupšo

Rozhovor o mentoringu s mentorkou životnej cesty Monikou Kupšo

Prinášame Vám rozhovor o kúzle mentoringu, práci mentorky a aj o tom, kedy je vhodné vyhľadať mentora…Veď sa len začítajte…na naše otázky odpovedala skúsená mentorka životnej cesty –  Monika Kupšo.  Prajeme Vám príjemné čítanie 🙂

Ako ste sa dostali k práci mentorky?

Niekedy dávno som bola presvedčená, že kľúčom k akémukoľvek poznaniu a vnútornej sile človeka sú predovšetkým vedomosti. Aj preto som vyštudovala odbor klasickej filozofie. Namiesto satisfakcie sa však vo mne pomerne rýchlo usídlila potreba hľadania inak a inde. Kľúčovú úlohu zohrala aj moja viac ako dvadsaťročná novinárska prax so zameraním na sociálnu reportáž, vďaka ktorej sa mi otvorili cesty do hlbín ľudskej duše. Zistila som, že navigovať nešťastného alebo nespokojného človeka k uzdraveniu a sebaprijatiu prostredníctvom schematických otázok, či šablónovitých programov síce môže priniesť efekt, ale len krátkodobý. Tieto skúsenosti odštartovali, zhruba pred siedmymi rokmi, moju aktívnu mentorskú prax, v ktorej sa zameriavam najmä na individuálne poradenstvo. Vychádzam z presvedčenia, že každý človek je neopakovateľná individualita, ktorá si zaslúži osobitý a veľmi citlivý prístup s úctou k všetkému, čo v sebe nosí.

V čom spočíva kúzlo mentoringu a pre koho je užitočný?

Sila mentoringu tak, ako ju vnímam a pracujem s ňou ja, spočíva v hlbokom rešpekte ku každému, kto sa rozhodol pracovať na sebe, resp. zmeniť prístup k svojmu doterajšiemu spôsobu života, ktorý mu pod vplyvom rôznych okolností a situácií už nevyhovuje. Prvými varovnými signálmi sú najčastejšie  pocity prázdnoty, neistoty, partnerského, profesného zacyklenia a z toho prameniacej  stagnácie akéhokoľvek druhu.
Pre každého jedného klienta som sprievodcom a rovnocenným partnerom na jeho ceste k zmene, čo však znamená, že nehovorím ľuďom to, čo by chceli počuť, ale to, čo je pre nich podstatné pochopiť, aby sa začali úprimne vnímať a počúvať. Ide o čarovný proces objavovania a prijímania vnútornej sily a múdrosti, ktorá dokáže postupne vyviesť každého z labyrintu, v akom sa ocitol.

Kedy je vhodné vyhľadať mentora?

Mentoring je určený pre každého, kto cíti vo svojom živote ustrnutie, beznádej, únavu a najmä strach. To, že s nami niečo  nie je v poriadku sa k nám dostavuje cez pocity nekomfortnosti, ľahostajnosti, ale aj agresivity a odmietania. Okolie a udalosti, ktoré nás obklopujú, sú presným odrazom toho, ako sa cítime, ako uvažujeme o sebe. Ak neladíme so sebou, nemôžeme ladiť ani so svetom. Málokedy sa máme potrebu meniť, keď všetko funguje.

Ako si môžeme  mentoring predstaviť v praxi? (myslím tým celý proces od začiatku do konca)?

Keďže mentoring je tvrdá a poctivá práca na vopred dohodnutých cieľoch, vyžaduje si v prvom rade vzájomnú dôveru, pravidelnosť a spoľahlivosť. S každým pracujem individuálne, spravidla v sérii 6 až 12 sedení, rozvrhnutých od 3 týždňov do 2 mesiacov. Ďalší čas je venovaný na to, aby sa človek sústredil na obdobie zmeny, sebareflexie, ktorou prechádza. Metódy práce s klientom sú rôzne, vždy vychádzajú z aktuálneho nastavenia, ktoré chce alebo skôr potrebuje človek zmeniť. Primárne sú rozhovory, dýchacie cvičenia, ale aj práca so zrkadlom, s farbami na uvoľnenie vizualizácie, či hľadanie a zaznamenávanie afirmácií, s dôležitým emočným nábojom, ktoré v priebehu konzultácie klient precíti a postupne prijme za svoje.

Tvorí mentoring gro Vašej práce, alebo rozkladáte sily aj do iných oblastí?

Som zástancom názoru, že ak máme robiť niečo poctivo, autenticky a zmysluplne, mali by sme sa tomu odovzdať naplno. Aj z toho dôvodu je pre mňa mentoring alfa a omega mojej práce. Nakoniec, posun každého jedného človeka, s ktorým mám česť pracovať, je súčasne aj mojim posunom, a to považujem za nesmierne vzácne a určujúce.

Aký bol Váš najsilnejší moment v práci mentorky?

Nerada kategorizujem už iba preto, že si vážim príbeh každého jedného človeka, o to viac pre mňa znamená, keď sa s mnohými klientmi, po dlhom čase stretnem a povedia – vďaka vám sa mi zmenil život a konečne slobodne dýcham. Napríklad, pred mesiacom som dostala nádhernú správu od jedného pána, s ktorým sme riešili strach zo samoty. Vyznal sa, že si našiel vyhovujúcu partnerku, plánujú spoločné bývanie a cíti veľkú vďaku za absolvovanie mojich mentorských konzultácii.

Dodávame, že život prináša naozaj veľa pekných situácií 🙂

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor!

Krásny deň Vám želá tím ALKP