Prezentácie vo formáte PPT k dispozícii na inšpiráciu

1. Prezentácia na tému Aktívne počúvanie ako významnej zložky komunikačného procesu: stiahni tu.

2. Prezentácia na tému Asertivita – jednej z foriem správania v rôznych sociálnych situáciách: stiahni tu.

3. Prezentácie na tému Časový manažment, ktorá patrí k základným mäkkým zručnostiam: stiahni tu a tu.

4. Prezentácia na tému Spoločenská etiketa pri prezentačných stretnutiach: stiahni tu.

5. Prezentácia na tému Efektívna komunikácia s interným a externým klientom v cestovnom ruchu: stiahni tu.

6. Prezentácia na tému Komunikácia – všeobecný úvod do témy: stiahni tu.

7. Prezentácie na tému Konflikt – základné pojmové vymedzenia: stiahni tu a tu.

8. Prezentácia na tému Kontroling ako jednej z funkcií manažmentu: stiahni tu.

9. Prezentácia na tému Priebeh rozhovoru pri predaji – predajné zručnosti: stiahni tu.

10. Prezentácia na tému Prezentačné zručnosti: stiahni tu.

11. Prezentácia na tému Tímová práca – základné pojmové vymedzenia: stiahni tu.

12. Prezentácia o Asociácii lektorov a kariérnych poradcov: stiahni tu.

13. Prezentácia o ALKP z konferencie Edukácia dospelých 2014: stiahni tu.

14. Prezentácia na tému Prezentačné a lektorské zručnosti: stiahni tu.