Ponuka vzdelávania – Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Ponuka vzdelávania – Centrum vzdelávania neziskových organizácií

 

–          PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z FONDOV EÚ (EŠIF) – základný kurz

–          PRÍPRAVA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV – tréning  a on-line konzultácie pre stredne pokročilých a pokročilých projektových manažérov  – NOVÉ

–          PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – plánovanie a riadenie projektov po schválení žiadosti

–          MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

–          FINANČNÁ ANALÝZA

–          FUNDRAISING PRE MNO –  finančná udržateľnosť organizácie,  zdroje spolufinancovania projektu

–          POMOC PRI PRÍPRAVE „OSTRÝCH“ PROJEKTOV A ŽoNFP – tréning a on-line konzultácie pre stredne pokročilých a pokročilých projektových manažérov MNO – NOVÉ

Tréningy a konzultácie budú prebiehať v Bratislave, Košiciach/Prešove a Banskej Bystrici. Pomoc pri príprave „ostrých“ projektov bude prebiehať v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Viac o tréningoch nájdete na http://www.cvno.sk/aktivity/

V prípade záujmu, urobíme ktorúkoľvek uvedenú tému priamo u vás. Prosím ozvite sa na info@cvno.sk, 0907 811 533.