Kurzy a školenia v mesiaci apríl a máj

Kurzy a školenia v mesiaci apríl a máj

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) spolupracuje  s odborníkmi v oblasti vzdelávania. Zúčastniť sa školení pod vedením profesionálneho lektora s praxou Vám prinesie okamžitý úžitok.

Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám ponuku kurzov, ktoré Váš život môžu obohatiť v osobnom rozvoji a získať nové odborné vedomosti.

 

ÚSPECH NIE JE NÁHODA

Viac ako 4 milióny výsledkov vyhodil Google na slovo ÚSPECH. “Prelúskať“ všetky informácie je časovo náročné. Čo treba urobiť ak sa chcete presadiť nielen lokálne, ale aj medzinárodne? Príďte sa inšpirovať na workshop Úspech  nie je náhoda, na ktorom objavíte nové pohľady na staré problémy. Pretože nielen v prírode, ale aj v biznise uspejú tí najprispôsobivejší. Na tomto workshope sa o úspechu nielen diskutuje, ale úspech sa aj prežíva prostredníctvom interaktívnych cvičení. Kurz je určený pre tých, ktorým záleží na tom, aby uspeli v profesijnom, ale aj v osobnom živote.

Kurz sa realizuje v Banskej Bystrici, dňa 7.apríla 2017 v čase od 8.00 – 16.00h. Cena kurzu 138,-€

Prihlásiť na kurz sa môžete na t.č. 0919 185 148 , e-mailom alkp@alkp.sk alebo na tomto linku.

 

TRÉNING PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Na workshope získate tipy a triky na to ako si prezentáciu pripraviť pre vlastnú oporu, pre efektívnejšie odovzdanie informácií a pre udržanie pozornosti publika do konca svojho vystúpenia. Ako si pripraviť prezentáciu profesionálne a čo všetko pri tom môžeme využiť? Ako zvládnuť umenie prezentácie a zanechať v publiku okrem dobrého pocitu aj „pamäťovú stopu“ ?

Dozviete sa:

  •  Čo je potrebné vedieť pred prípravou prezentácie
  •  Je skutočne logická štruktúra prezentácie učivo zo základnej školy?
  •  Stratégie pre rušivé a kritické chvíle pri prezentovaní
  •  Vizualizácia prezentácie
  •  Autentickosť, zmyslové vnímanie, motivácia a komunikácia
  •  Aj improvizácia má svoje miesto pri prezentovaní
  •  Fatálne prezentačné chyby, ktorých sa nesmiete dopustiť
  •  Na didaktický cyklus netreba zabudnúť

Kurz sa realizuje v Banskej Bystrici v dňa 12.4.2017 v čase od 14.00 – 18.00h. Cena kurzu 60,-€

Prihlásiť na kurz sa môžete na t.č. 0919 185 148 , e-mailom alkp@alkp.sk alebo na tomto linku.

 

VZŤAHOM SA UČÍME OD NARODENIA

Kurz je určený všetkým, ktorým na vzťahoch záleží. Vytváranie vzťahovej väzby formuje celý náš život. Povieme si prečo a aký môže mať detská vzťahová väzba vplyv na naše vzťahy v dospelosti – ako veríme, alebo neveríme iným, ako potrebujeme blízkosť iných, ako sa vzďaľujeme a približujeme k našim blízkym a vlastne ani nevieme prečo.

Pozrieme sa aký vplyv môže mať druh vzťahovej väzby napr. na  motiváciou, zvládanie záťaže či na naše plánovanie. Zreflektujeme si naše súčasné vzťahy a ich dôležitosť pre nás – vo vzájomnom zdieľaní nahliadneme na to, čo je pre každého z nás dôležité a ako to my ľudia máme rôzne, alebo podobne.

Nahliadneme na systemiku rodinných vzťahov – všetko má svoj poriadok, ktorý je pre vzťahy v rodine je nevyhnutný.

Kurz sa realizuje v Banskej Bystrici v dňa 12.5.2017 v čase od 15.00 – 19.00h. Cena kurzu 55,-€

Prihlásiť na kurz sa môžete na t.č. 0919 185 148 , e-mailom alkp@alkp.sk alebo na tomto linku.

 

KARIÉRNE PORADENSTVO

Takmer jednu tretinu života človek strávi v zamestnaní. Ako prežiť približne 90 720 hodín šťastného a úspešného života? Jednou z možností je absolvovať akreditovaný kurz „Kariérne poradenstvo“.

Kariérnym poradenstvom pomôžete sebe alebo môžete pomáhať iným ako „kariérny poradca“. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Pri poradenstve sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

Na školení „Kariérne poradenstvo“ spoznáte súhrn činností, ktoré Vám pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu. Rozsah kurzu je 100 hodín

 

Kurz sa otvára v Banskej Bystrici, dňa 11.5.2017 v čase od 8.00 – 16.00h. Cena kurzu 350,-€.

Celé školenie trvá 6 dní:  11.5., 12.5., 13.5., 14.5., 19.5., 20.5.2017

Prihlásiť na kurz sa môžete na t.č. 0919 185 148 , e-mailom alkp@alkp.sk alebo na tomto linku.

 

LEKTOR – kurz akreditovaný Ministerstvom školstva

V múdrych knihách sa píše, že vzdelávanie je celoživotný proces a ten kto sa učí má šancu uspieť. Kurz je určený pre tých, ktorí sa pracujú v oblasti vzdelávania a majú záujem stať sa profesionálnym lektorom. Okrem Osvedčenia s celoštátnou platnosťou má kurz čo ponúknuť aj lektorom s praxou. Naše lektorské školenie je interaktívne a výnimočné v tom, že budete vidieť lektorské vystúpenie 3 lektorov s dlhoročnou praxou, ktoré Vás obohatí a pomôže Vám v praxi. Každý lektor je iný, každý lektor je výnimočný… Po absolvovaní kurzu sa môžete stať profesionálnym lektorom

Na kurze LEKTOR  získate informácie o sociálnych, didaktických a andragogických kompetenciách, ktoré sú nevyhnutné v práci profesionálneho lektora. Rozsah kurzu je 100 hodín.

Kurz sa otvára v Banskej Bystrici, dňa 13.5.2016 v čase od 8.00 – 16.00h. Cena kurzu 299,-€

Celé školenie trvá 6 dní: 13.5., 14.5., 20.5., 21.5., 27.5., 3.6.2017

Prihlásiť na kurz sa môžete na t.č. 0919 185 148 , e-mailom alkp@alkp.sk alebo na tomto linku