O čom je kariérne poradenstvo?

O čom je kariérne poradenstvo?

Aké to bolo?

znela naša otázka k mladému absolventovi individuálneho kariérneho poradenstva, ktoré absolvoval v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Ďakujem mu za čas, ktorý venoval zamysleniu sa a priblíženiu tejto oblasti, pre Vás:

Takže k tomu, čo som si odniesol z poradenstva:

 

Na začiatok musím hneď povedať, že aj ked išlo o kariérové poradenstvo, boli jeho výsledky pre mňa (zatiaľ) prínosnejšie v rovine psychologickej.

 

  1. Potrebujem hľadať tie správne otázky.Všetky odpovede som mal, mám a budem mať vždy v sebe.

                       Užitočné boli pre mňa v tomto ohľade skôr otázky, ktoré som mal zodpovedať. Otázky sú výborným nástrojom, vďaka ktorému sa ako jednotliví ľudia dokážeme spoznať, ujasniť si, čo chceme a čo naopak nie. Vytriedia dôležité od nepodstatného a neželaného. Takže som veľmi vďačný za otázky, ktoré mi sprostredkovali iný pohľad na veci, ale zároveň mi umožnili sformulovať odpovede, ktoré bola stále autentické.

 

  1. Potrebujem spochybniť svoje sebapoznanie a sebavedomie.

            Nikto nepozná sám seba lepšie ako my sami a nikto nevie o nás menej ako my sami. Pracovná verzia nášho seba- vedomia/poznania nám umožňuje žiť každodenný život, pričom väčšina z nás pokladá túto verziu za niečo dané, veľmi pevné, nemenné či samozrejmé. Stačí ale iný názor, alebo uhol pohľadu niekoho iného na nás samých a zrazu máme pocit, že sa dozvedáme nové a zásadné veci, pričom ide stále o nás samých a v podstate veci sa nič nezmenilo. Niečo sa však zmenilo – a to predovšetkým náš nový optimalizovaný pohľad na nás samých, ktorý nám umožňuje pracovať s našim potenciálom úplne iným spôsobom. Ide teda aj o potenciál pracovať so svojim sebavedomím – buď zdokonaľovaním a opakovaním si svojich silných stránok a úspechov, alebo prácou na svojich obmedzujúcich vnútorných presvedčeniach, postojoch a návykoch.

 

  1. Nemôžem čakať na správnu príležitosť využiť a uplatniť svoj potenciál. Musím ho uplatňovať pri každej príležitosti.

                       Jedným z mojich limitujúcich presvedčení bol aj názor, že musím mať ideálnu prácu, a až potom sa môžem a viem naplno prejaviť. Týmto som sám seba a svoje okolie pripravil o množstvo zážitkov, skúseností a dobre odvedenej práce. Svoj potenciál musím uplatňovať neustále, aby bol aktívny a nečakal v zálohe na ten „správny“ čas, ktorý nemusí prísť nikdy.

 

  1. Netreba sa báť poprosiť o pomoc – pretože sami si často nevieme adekvátne a efektívne pomôcť

            Na šťastie poprosiť o pomoc mi vo všeobecnosti nerobí problém, ale skúsenosť s poradenstvom len umocnila moje presvedčenie, že ľudia nám radi pomôžu, či už ako priatelia a laici alebo odborníci. Tejto pomoci však musíme byť otvorení, pretože podstata pomoci často spočíva práve v premene nás samých. 

Ak by ste sa chceli osobne zoznámiť s kariérnym poradenstvom, máte možnosť v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave. Bližšie informácie o dátumoch a miestach realizácií nájdete TU.

Ak si chcete niečo bližšie prečítať o kariérnom poradenstve a vidieť ako to na našom kurze prebieha, kliknite na tento link.

„Keď sa ocitnete v zlých dobách, génius vám z nich nepomôže. Vtedy nezostáva nič než jednať a pracovať. V jednaní a práci je život a len život vám ukáže ako jednať a pracovať múdro.“