Efektné prezentácie pomocou myšlienkových máp

Efektné prezentácie pomocou myšlienkových máp

Často krát osobný záujem a spoločenský tlak od nás vyžaduje efektívne a rýchle riešenia. Ako spracovať všetky možnosti a vybrať si tú najprijateľnejšiu a efektívne ju odprezentovať? Pomôže Vám  kurz Efektné prezentácie pomocou Myšlienkových máp http://eepurl.com/cwK6g5
Zistilo sa , že medzi najlepšie pomôcky na premýšľanie boli označené myšlienkové mapy. Tieto mapy sú graficky spracovanou napodobeninou procesov prebiehajúcich v mozgu a sú navrhnuté tak, aby mozog využíval maximum svojich schopností.
Opierajú sa o fakt, že ľudský mozog myslí multilaterálne, nie lineárne. Myšlienkové mapy podporujú všetky funkcie mozgu, či hovoríme o kreativite, pamäti, učení alebo všeobecne o premýšľaní. Tento kurz sa bude konať 19-20.1.2017 a prihlášku so všetkými informáciami nájdete tu: http://eepurl.com/cwK6g5