Mgr. Monika Kupšo

Mgr. Monika Kupšo

Lektor | Počet zobrazení: 1 715

Som sprievodca, učiteľ a rovnocenný partner na vašej ceste k sebe samým. Klientom nehovorím, čo chcú počuť, ale čo je pre nich dôležité pochopiť, aby sa vedeli sami úprimne počúvať a prijímať. Bolesť je užitočná len vtedy, ak nás vyvádza z omylov a signalizuje dôležitosť zmeny. Nakoniec, cesta k sebe býva zložitá iba do takej miery, do akej si to sami pripustíme. Každý z nás je neopakovateľná osobnosť, ale aj individualita s rôznymi stupňami naučených, zraňujúcich vzorcov správania, zábranami, strachmi a bolestivými emóciami. Prístup ku každému jednému klientovi je preto z mojej strany osobitý a citlivý, s rešpektom na všetko, čo si v sebe nesie.

Lektorka školí:

  • Mentoring a individuálne poradenstvo:

určovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov;
neužitočné očakávania a sebadeštruktívne predsudky;
pocity viny a sebatrestanie;
finančná stagnácia, existenčné bloky, prečo sa mi to deje?
tak ako premýšľam – tým som, taký je môj život;
sebavedomie a úcta k sebe, k rodine, okoliu, deťom;
strach zo zlyhania, ako sa ho zbaviť?
motivácia, ako sa tešiť zo života;
poznám sám seba?, “náhražkové správanie”, sklon a podliehanie závislostiam;
opakovaná nesprávna voľba životného partnera, zotrvávanie v nezdravom vzťahu;

  • Tréningové programy pre firmy:

✓ako riadiť a úspešne viesť kvalitný tím;
✓zvládanie stresu na pracovisku, efektívna a zdravá firemná komunikácia;
✓rovnocenná interpersonalizácia vo vzťahu nadriadený/podriadení;
✓zacielenie na správny výber nových zamestnancov

Referencie:

  • Poskytnem na základe požiadavky

Certifikáty/Osvedčenia:

  • Certifikát – Moderné vzdelávanie dospelých. Úloha lektora pri edukácií budúcich pedagógov a pedagogických pracovníkov s medzinárodnou platnosťou
  • Osvedčenie – Komunikačné zručnosti a reč tela

Web stránka lektorky:

www.monikakupso.com

Cena školenia:

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne:

Bratislava

Roky praxe:

7+

Kontakt:

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.