Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, 31.7.2020 BB

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.
CENA
350.00 

Kurz vedú:

Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR
Emília-Jányová-Lopušníková
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

Začiatok

31. júla 2020 - 8:00

Koniec

8. augusta 2020 - 16:00

Adresa

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Vážení klienti, využite možnosti lacnejšieho kurzovného: 

od 5.6.2020 do 30.6.2020 – 315 €, od 1.7.2020 do  15.7.2020 – 335 €, od 16.7.2020 – 350 €

Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 31.7., 1.8., 2.8., 7.8. a 8.8.2020

 

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ďalej pre pozície učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, majster odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg.

Priebeh školenia

Školenie prebieha v kombinácii prezenčného /priama účasť na výučbe/ a dištančného vzdelávania /e-learnig (forma samoštúdia, v rámci ktorej účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom on-line alebo prostredníctvom e mailu).

Cena školenia:

od 5.6.2020 do 30.6.2020 – 315 €, od 1.7.2020 do  15.7.2020 – 335 €, od 16.7.2020 – 350 €

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,
 • prezentácia  a obhajoba vypracovanej záverečnej práce.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní  vzdelávania

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár