Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, 27.3.2020, BB

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.
CENA
350.00 

Kurz vedú:

Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR
Emília-Jányová-Lopušníková
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

Začiatok

27. marca 2020 - 8:00

Koniec

26. apríla 2020 - 16:00

Adresa

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Vážení klienti, využite možnosti lacnejšieho kurzovného: 

Predpredaj kurzu: do 6.11.2019 do 31.12.2019  v cene 315 €, od 1.1.2020 do 31.1.2020 v cene 335 € a od 1.2.2020  je možné kurz si zakúpiť za štandardnú cenu 350 Eur. 

V týždni kariéry (od  2.12.2019 do 6.12.2019) je možné zakúpiť si kurz za vynikajúcu cenu 299 €!

Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 27.3., 28.3., 29.3., 25.4. a 26.4.2020 

 

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov špecialistov – kariérových poradcov.

Priebeh školenia

Školenie prebieha v kombinácii prezenčného /priama účasť na výučbe/ a dištančného vzdelávania /e-learnig (forma samoštúdia, v rámci ktorej účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom on-line alebo prostredníctvom e mailu).

Cena školenia: 350 € / osoba

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,
 • prezentácia  a obhajoba vypracovanej záverečnej práce, ústna odpoveď z obsahu programu kontinuálneho vzdelávania.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní špecializačného kontinuálneho vzdelávania

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár