Školenie Kariérové poradenstvo - kontinuálne vzdelávanie za 39 kreditov 4.10.2019 KE

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.
CENA
350.00 

Kurz vedú:

Emília-Jányová-Lopušníková
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor
Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR

Začiatok

4. októbra 2019 - 9:00

Koniec

27. októbra 2019 - 17:00

Adresa

Košice   Zobraziť na mape

Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 4.10., 5.10., 6.10., 26.10. a 27.10.2019. 

Vážení klienti, využite možnosti lacnejšieho kurzovného: 

Predpredaj kurzu: do 30.6.2019 v cene 315 Eur, do 15.8. 2019 v cene 335 Eur, od 16.8. je možné kurz si zakúpiť za štandardnú cenu 350 Eur. 

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Za absolvovanie programu je účastníkom priznaných 39 kreditov.

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov špecialistov – kariérových poradcov.

Priebeh školenia

Školenie prebieha v kombinácii prezenčného /priama účasť na výučbe/ a dištančného vzdelávania /e-learnig (forma samoštúdia, v rámci ktorej účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom on-line alebo prostredníctvom e mailu).

Cena školenia: 350 € / osoba

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,
 • prezentácia  a obhajoba vypracovanej záverečnej práce, ústna odpoveď z obsahu programu kontinuálneho vzdelávania.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania a bude vám priznaných 39 kreditov.

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár