Kariérne poradenstvo - vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR - 92 hodín 13.3.2020 KE

CENA
350,00 

KURZ VEDÚ:

Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

13. marca 2020 - 8:00

KONIEC

18. apríla 2020 - 16:00

ADRESA

Košice   Zobraziť na mape

Poznanie čo nerobiť, môže byť rovnako užitočné, ako poznanie čo robiť.

Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám kurz, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji. Získate nové odborné vedomosti a zároveň sa veľa dozviete sami o sebe. Možno budete i prekvapení 🙂

Školenie je kombináciou prezenčného a dištančného vzdelávania. Prezenčná výučba  trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 13.3., 14.3., 15.3., 17.4. a 18.4.2020 

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí uvažujú nad svojou kariérou. Pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že takmer jednu tretinu života strávia v zamestnaní. Pre tých, ktorí chcú prežiť približne 90 720 hodín šťastného a úspešného života? Pretože byť spokojný v práci často znamená aj šťastný život. Pozitívne zmeny v  pracovnom a následne v osobnom živote môže naštartovať  kurz „Kariérne poradenstvo“. Kariérnym poradenstvom pomôžete sebe alebo môžete pomáhať iným ako „kariérny poradca“ a môžete si otvoriť prax ako kariérny poradca.

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Potvrdenie o akreditácii nájdete TU.

Pre koho je školenie určené

  • pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére, prípadne cítia potrebu životnej zmeny a stoja na križovatke
  • pre existujúcich kariérnych poradcov bažiacich po nových technikách kariérneho poradenstva
  • pre budúcich kariérnych poradcov

Rozsah kurzu:  92 hod

Čas vzdelávania: 8.00 – 16.00 hod

Cena školenia: 350,-

Predpredaj kurzu: od 6.11.2019 do 31.12.2019  – 315 €, od 1.1.2020 do 31.1.2020 – 335 €, od 1.2.2020 je možné kurz si zakúpiť za štandardnú cenu 350 €. 

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční formou ústnej odpovede.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru,
  • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár