Kariérne poradenstvo - vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR - 90 hodín, 3.11.2023, Bratislava

CENA
510,00 

KURZ VEDÚ:

Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

3. novembra 2023 - 8:00

KONIEC

26. novembra 2023 - 16:00

ADRESA

Bratislava   Zobraziť na mape

Poznanie čo nerobiť, môže byť rovnako užitočné, ako poznanie čo robiť.

Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám kurz, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 3.11., 4.11., 5.11, 25.11. a 26.11.2023

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí uvažujú nad svojou kariérou. Pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že takmer jednu tretinu života strávia v zamestnaní. Pre tých, ktorí chcú prežiť približne 90 720 hodín šťastného a úspešného života? Lebo byť spokojný v práci často znamená aj šťastný život. Pozitívne zmeny v  pracovnom a následne v osobnom živote môže naštartovať  kurz „Kariérne poradenstvo“.  Kariérnym poradenstvom pomôžete sebe alebo môžete pomáhať iným ako „kariérny poradca“.

Kurz Kariérne poradenstvo je akreditovaný Ministerstvom školstva. Prejdeme si päť logicky previazaných celkov, pričom každý z nich predstavuje ucelený komplex informácii a postupov viažúcich sa k danej téme.

Nosné témy:

Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva
Tréning zručností kariérneho poradcu
Metódy a formy práce kariérneho poradcu
Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva
Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Potvrdenie o akreditácii nájdete TU.

Pre koho je školenie určené

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére alebo sa chcú realizovať ako kariérny poradcovia.

Rozsah kurzu:  90 hod, kombinovaná výučba

Čas vzdelávania: 8.00 – 16.00 hod.

Štandardná cena kurzu: 510,00 Eur

V rámci predpredaja ponúkame klientom možnosť zakúpiť si kurz za výhodnejšiu cenu.

V termíne do 15.8.2023 si kurz môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 450 €, od 16.8.2023 bude kurz v ponuke za štandardnú cenu 510 €.

Forma záverečnej skúšky

Záverečné hodnotenie účastníka sa uskutoční formou testu.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru,
  • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár