DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

CENA
1400,00 

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

2. októbra 2023 - 8:00

KONIEC

3. októbra 2023 - 15:00

Rozsah: 14h

Počet účastníkov: do 20

Cena: 1400,00 Eur za celú skupinu

Pre koho je kurz určený: pre pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

Cieľ: naučiť sa predchádzať /riešiť/ zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov SS

Z obsahu kurzu:

Verbálna deeskalácia konfliktu v sociálnych službách

 • Klientske násilie, agresia a dôsledky pre klienta samotného
 • Reakcie osoby poskytujúcej SS na klientske násilie
 • Príčiny agresie klienta a zhodnotenie situácie
 • Verbálna komunikácia s prijímateľmi SS
 • Význam deeskalácie konfliktu
 • Hlavné piliere deeskalácie konfliktu
 • Pilier: Prevencia
 • Pilier: Základné techniky deeskalácie
 • Pilier: Metodické spracovania dokumentácie a analýzy incidentov, krízové, rizikové a individuálne plány

Deeskalácia konfliktu v sociálnych službách ak bola verbálna komunikácia neúčinná

Úvod

 • Analýza súčasného stavu, hrozby, prevencia
 • Najčastejšie prípady v SR kedy boli použite telesné obmedzenia
 • Prevencia pred aplikáciou telesných obmedzení

Modelová situácia

 • Prispôsobená pre konkrétne zariadenie
 • Vyzdvihnutie kladov
 • Poukázanie na nedostatky

Právne hľadisko použitia telesného obmedzenia

 • 10 zákona 448/2008 Z.z.
 • Rozlišovanie aplikácie telesných a netelesných obmedzení
 • Povinnosti pred, počas a po aplikácii telesných obmedzení.

Taktické hľadiská použitia telesných obmedzení           

 • Priestor
 • Osoba
 • Poloha osoby
 • Situácia

Pilier: Chráň seba

 • Modelová situácia, ku ktorým môže dôjsť pri obslužných činnostiach – hygiena, obliekanie, stravovanie, podávanie liekov
 • Taktické hľadisko
 • Právne hľadisko
 • Techniky bezpečného odchodu zo situácií ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnanca
 • Úniky z držaní a chytení, hryzení,
 • Obrana voči úderom a kopom

Pilier: Chráň kolegu

 • Modelová situácia agresívny pacient napadol kolegu
 • Spolupráca personálu v krízovej situácii
 • Špeciálne úchopy primerané veku, výške, váhe a pohlaviu klienta

Pilier: Chráň klienta

 • Modelová situácia hádka dvoch klientov
 • Starostlivosť o klienta javiaceho známky požitia alkoholu resp. Iných omamných látok
 • Deeskalácia konflitku dvoch klientov
 • Ochrana klienta pri napadnutí klientom
 • Bezpečný transport klienta z miesta
 • Spolupráca personálu v krízovej situácii
 • Praktický nácvik

Diskusia, záver

 • Otvorená diskusia
 • Odporúčania lektora

Deeskalácia konfliktu pomáha predchádzať alebo zmierniť negatívne dôsledky konfliktu, ako sú napríklad násilie, stres, poškodenie vzťahov a následná strata dôvery. Zároveň umožňuje obnoviť dialóg a spoluprácu medzi klientom a osobou poskytujúcou sociálne služby a nájsť riešenie, ktoré je pre všetkých uspokojivé. To si vyžaduje zručnosti, ako sú aktívne počúvanie, empatia, asertivita, rešpekt, kompromis a kreativita.

Kurz je vedený skúsenými lektormi s praxou v sociálnych službách. Kurz je interaktívny a zahŕňa teoretické vysvetlenia i praktické cvičenia, diskusie a prípadové štúdie. Kurz trvá 14 hodín. Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát o absolvovaní.

Kurz deeskalácia konfliktu v sociálnych službách je ideálny pre vás, ak chcete:

 • Zlepšiť svoje zručnosti komunikácie a riešenia problémov
 • Zvýšiť svoju sebadôveru a sebaovládanie
 • Znížiť svoj stres a vyhorenie
 • Zlepšiť kvalitu svojej práce a vzťahov s klientmi

Pridaj komentár