Ak podnikáš, alebo sa chystáš, tak NEPLAT-POKUTY. 27.9.2018, BB

Kurz vedú:

Začiatok

27. septembra 2018 - 14:00

Koniec

27. septembra 2018 - 18:00

Adresa

Kremnička 53, Banská Bystrica   Zobraziť na mape

V priebehu roka sa v Národnej rade Slovenskej republiky vytvára množstvo nových zákonov. Iné zákony sa zase menia, dopĺňajú.

Podnikatelia okrem svojej práce zvádzajú boje s konkurenciou, byrokraciou a tak všetky zákony nestíhajú vstrebať, za čo môžu byť pokutovaní. Sme tu na to, spolu s ALKP, aby sme vám podnikateľom mohli pomôcť, nakoľko poznáme dôkladne právne predpisy, vieme ako rozmýšľajú inšpektori, ktorým veciam sa prioritne venujú a ktoré zákonné náležitosti kontrolujú.

Cieľ kurzu:

Ako bývalý inšpektor SOI s praktickými poznatkami a skúsenosťami poukážem na najčastejšie nedostatky pri  podnikaní. Podrobne a konkrétne vieme vysvetliť požiadavky a aplikáciu príslušných právnych predpisov pre každý sortiment predávaného tovaru a ponúkaných služieb.
Podnikajúcim poradíme o zákonnom uplatňovaní práv na obhajobu, či už v hmotnoprávnych veciach alebo procesných. Tiež naučíme podnikateľov, ako správne formálne vybavovať spotrebiteľské reklamácie. Napomôžeme podnikateľom pri zákonnom uplatňovaní svojich práv pri obchodných a iných vzťahoch a naučíme ich, ako správne prevádzkovať internetový obchod.

Čo získate na kurze:

  • Jednoduchou a zrozumiteľnou formou sa dozviete potrebné zákonné náležitosti pre podnikanie, (nielen zo strany SOI, ale aj Inšpektorátu práce, Finančnej správy, RÚVZ a iných kontrolných orgánov) pretože poznáme dôkladne právne predpisy, vieme ako rozmýšľajú inšpektori, ktorým veciam sa prioritne venujú a ktoré zákonné náležitosti kontrolujú.
  • To, čo vám odovzdáme, bude pre vás minimálna investícia s maximálnym úžitkom, lebo dostanete lacno naše KNOW-HOW a hodnotné informácie, ku ktorým sme sa my dopracovali rokmi. Ušetríte tak čas, peniaze, energiu, starosti, náklady a rôznu administratívu.
  • Spoločne môžeme nájsť vaše rezervy v podnikaní.

 

 Kurz je určený pre :

  • Podnikateľov ; začínajúcich podnikateľov; záujemcov o danú problematiku

 

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár