Ako sa nestať papagájom a neučiť sa od žiab lietať?

Ako sa nestať papagájom a neučiť sa od žiab lietať?

Keď prekročíte stovku, áno stovku účastníkov kurzu LEKTOR, niekedy  sa stane, že medzi účastníkmi padne: „Toto poznám“.  Takže s hrdosťou môžete konštatovať, že na kurz k Vám prichádzajú ľudia „školovaní“,  ľudia s praxou a dokonca aj ľudia s lektorskou praxou. A keď sa lepšie vzájomne spoznáte, padnú priznania typu: bol som na „nákukoch“, chcela som sa niečo nové naučiť, niečo čo použijem vo svojej lektorskej praxi alebo prišiel som sa pozrieť ako to robia kolegovia a pod. Niekedy padne aj, potrebujem papier (rozumej osvedčenie), ale toto bude na zamyslenie sa v ďalšom článku. Nám v ALKP je jasné, že koleso už nevymyslíme, ale keďže sme v biznise musíme robiť veci lepšie – inak.

Inak sa podarilo – ponúkame 3 lektorov a teda 3 rôzne štýly. My sa nespoliehame na raport (definícia podľa Carla Gustava Junga „… psychický stav, v ktorom je pocit zhody medzi jednotlivcom a osobou alebo osobami v jeho okolí“).  Zhoda je slovo, ktoré môže zaviesť do uličky papagájov a vy už viete, že ľudia sa prichádzajú pozrieť na to ako robiť veci inak.  Tu teda zbystrite pozornosť  o koho prospech sa jedná, či naozaj o prospech oboch strán. V tom je veľký rozdiel. A či sa nenaučíte len jednému štýlu alebo viacerým, ktoré môžete používať situačne, podľa potreby.

Lepšie?  A ako?  Ak si ako organizácia vychováte potenciálnu konkurenciu (my v ALKP konkurenciu voláme obchodný partner), musíte sa snažiť byť lepší, musíte udržiavať spoločenský trend. Slovo musíte je tu na mieste, lebo musíte stále hodnotiť a inovovať podľa potrieb tých, na ktorých vám záleží. A nám na účastníkoch vzdelávania záleží.

Po každom vzdelávaní  si naši lektori vzájomne odovzdávajú informácie, čo v skupine fungovalo, čo urobiť lepšie, čo ešte zaradiť a čo urobiť inak.  O význame vzdelávania v skupine sa dočítate TU. My pri hľadaní nových a efektívnych riešení využívame aj  supervíziu. Dôvody pre používanie supervízie môžete vidieť  a počuť v krátkom videu.  Nespoliehajte sa na napodobovanie. Nie je možné používať ten istý štýl a tú istú metódu pri rôznych podmienkach.  Učte sa od tých, ktorý majú veci zažité v praxi. Len lektori s odbornou praxou  vedia rozprávať o využívaní  kreativity pri práci s rôznorodými skupinami.  Takže neučte sa od žiab lietať, učte sa od profesionálov.