Ako riešite konflikty ?

Ako riešite konflikty ?

Pozývame Vás vyplniť si zaujímavý dotazník, ktorý je venovaný téme Riešenie konfliktov. Predstavte si, že ste v situácii, v ktorej musíte riešiť určitý problém, a súčasne zistíte, že sa Vaše predstava líši od toho, čo by chcel Váš partner v danom probléme. Ako na takúto situáciu zvyčajne reagujete?

  varianta A varianta B
1. Sú situácie, kedy nechám ostatných prevziať zodpovednosť za riešenie       problémov. Radšej než vyjednávať o veciach, v ktorých sa nezhodujeme, snažím sa zdôrazňovať veci, v ktorých sa zhodneme.
2. Snažím sa hľadať kompromisné riešenia. Pokúšam sa vyrovnať so všetkými pripomienkami druhej strany, ako aj s mojimi  pripomienkami.
3. Zvyčajne som dôsledný v plnení svojich úloh. Pokúšal by som sa mierniť pocity druhého kvôli zachovaniu nášho vzťahu.
4. Snažím sa hľadať kompromisné riešenia. Niekedy radšej uprednostním želania iného pred mojimi vlastnými.
5. Sústavne vyhľadávam pomoc ostatných pri vypracovávaní riešenia problému. Snažím sa urobiť všetko potrebné aby sme predišli zbytočnej nervozite.
6. Snažím sa vyhýbať situáciám, v ktorých sa cítim nepríjemne. Snažím sa vydobiť si svoju pozíciu.
7. Snažím sa veci odložiť, kým nemám dostatok času si ich dobre premyslieť. Vzdávam sa niektorých vecí výmenou za iné.
8. Zvyčajne som dôsledný v plnení svojich úloh. Snažím sa všetky problémy a nejasnosti hneď otvorene riešiť.
9. Mám pocit, že nad niektorými rozdielmi sa netreba trápiť. Mám pocit, že nad niektorými rozdielmi sa netreba trápiť.
10. Som dôsledný v plnení svojich úloh. Snažím sa hľadať kompromisné riešenia.
11. Snažím sa všetky problémy a nejasnosti hneď otvorene riešiť. Pokúsil by som sa mierniť pocity druhého kvôli zachovaniu nášho vzťahu.
12. Niekedy sa snažím vyhýbať postojom, ktoré by mohli vyznieť kontroverzne. Som ochotný v niečom ustúpiť, ak aj druhá strana v niečom ustúpi.
13. Preferujem zlatú strednú cestu. Na dosiahnutie svojho používam tlak.
14. Prednesiem druhej strane svoju predstavu a potom sa spýtam na   predstavu druhej strany. Snažím sa druhej strane ukázať logickosť a výhody mojej predstavy.
15.

Pokúsil by som sa mierniť pocity druhého kvôli zachovaniu nášho vzťahu.

 

Snažím sa urobiť všetko potrebné, aby som sa vyhol napätiu.
16. Snažím sa nezraňovať pocity iných. Snažím sa druhých presvedčiť o kvalite môjho nápadu.
17. Zvyčajne som dôsledný v plnení svojich úloh. Snažím sa urobiť všetko potrebné, aby som sa vyhol napätiu.
18. Ak to poteší druhého, budem obraňovať jeho stanovisko. Som ochotný v niečom ustúpiť, ak aj druhá strana v niečom ustúpi.
19. Snažím sa všetky problémy a nejasnosti hneď otvorene riešiť. Snažím sa veci odložiť, kým nemám dostatok času si ich dobre premyslieť.
20. Snažím sa okamžite prepracovať veci, v ktorých sa nezhodneme. Snažím sa nájsť férový  kompromis medzi ziskami a stratami pre obe strany.
21. S blížiacimi sa rokovaniami sa snažím byť oboznámený so želaniami druhej  strany. Prikláňam sa k priamej otvorenej diskusii o probléme.
22. Snažím sa nájsť stanovisko, ktoré by bolo niekde medzi mojou predstavou a predstavou  druhého. Presadzujem vlastné názory a želania.
23. Veľmi často  mi záleží na tom, aby sa vyhovelo všetkým naším želaniam. Sú situácie, kedy nechám ostatných prevziať zodpovednosť za riešenie problémov.
24. Ak je niečí  vlastný názor preňho veľmi dôležitý, snažím sa mu vyjsť v ústrety. Snažím sa u druhého presadiť kompromis.
25. Snažím sa druhej strane ukázať logickosť a výhody mojej predstavy. S blížiacimi sa rokovaniami sa snažím byť oboznámený so želaniami druhej strany.
26. Preferujem zlatú strednú cestu. Takmer vždy sa snažím, aby boli splnené všetky naše želania.
27. Takmer vždy sa snažím, aby boli splnené všetky naše želania. Ak to poteší druhého, budem obraňovať jeho stanovisko.
28. Zvyčajne som dôsledný v plnení svojich úloh. Zvyčajne vyhľadávam pomoc ostatných pri vypracovávaní riešenia problému.
29. Preferujem zlatú strednú cestu. Mám pocit, že nad niektorými rozdielmi sa netreba trápiť.
30. Snažím sa nezraňovať city druhých. O probléme sa vždy radím s druhým, aby sme spolu našli riešenie.

 

PS: Vyhodnotenie dotazníka nájdete v časti ALKP- K vzdelávaniu – Pomôcky pre lektorov ZADARMO (ak ste registrovaný užívateľ, stačí sa prihlásiť). Vo výsledkoch nájdete, či preferujete pri riešení konfliktov súperenie, spoluprácu alebo sa konfliktom vyhýbate. Možno je pre Vás dobrý kompromis a v tom prípade Vám rovnako zaleží na vzťahoch ako aj na úlohách.  Po zaznamenaní odpovedí do záznamového hárku, zistíte,  či ste v riešení konfliktov ako žralok, sova, líška, korytnačka alebo macko.

1. KORYTNAČKA ( Vyhýbanie sa)

Korytnačky sa sťahujú do svojich pancierov, aby sa vyhli konfliktom. Vzdajú sa svojich osobných cieľov a vzťahov. Vyhýbajú sa konfliktným situáciám a ľuďom, s ktorými sú v konflikte. Korytnačky sú presvedčené, že je beznádejné snažiť sa vyriešiť konflikty. Veria, že je jednoduchšie sa vyhnúť ( psychicky aj doslovne) konfliktu než ho riešiť.

2. ŽRALOK (Súperenie)

Žraloci sa snažia premôcť svojich protivníkov tým, že ich prinútia akceptovať ich návrh riešenia konfliktu. Ich ciele sú pre nich extrémne dôležité, vzťahom prikladajú iba minimálnu dôležitosť. Snažia sa dosiahnuť svoje ciele za akúkoľvek cenu. Nezaujímajú sa o potreby iných ľudí. Nestarajú sa o to, či ich ostatní rešpektujú alebo nie. Žraloci sú presvedčení, že konflikty končia tak, že jedna strana vyhrá a jedna prehrá. Chcú byť tou víťaznou stranou.  Výhra dáva žralokom pocit hrdosti a úspechu. Prehra symbolizuje slabosť, neschopnosť a zlyhanie. Snažia sa vyhrať tým, že ostatných napádajú, prepadávajú a zastrašujú.

3. MACKO (Navyknutie si)

Pre mackov sú vzťahy vrcholne dôležité, na úkor vlastných cieľov, ktorým prikladajú malú dôležitosť. Mackovia chcú byť prijímaní a obľúbení u iných. Sú presvedčení, že konfliktom môžu zabrániť láskavosťou a vyrovnanosťou, a že o konfliktoch možno hovoriť aj bez toho, aby to poškodilo vzájomné vzťahy. Obávajú sa, že ak sa konflikt vyostrí, niekto bude zranený, že to zničí ich vzájomný vzťah. Mackovia sa riadia heslom „ Ja sa vzdám svojich cieľov, ustúpim Ti, od Teba iba chcem, aby si ma mal rád.“

Mackovia sa snažia urovnať konflikt zo strachu o zničenie vzájomného vzťahu.

4. LÍŠKA (Kompromis)

Líškam čiastočne záleží na vlastných cieľoch a vzťahoch s ostatnými. Hľadajú kompromis. Vzdajú sa časti svojich požiadaviek a prinútia druhú stranu, aby sa aj ona vzdala časti svojich.   Hľadajú také riešenie konfliktov, kde každá strana niečo získa- zlatú strednú cestu medzi dvoma extrémami. Sú ochotní obetovať časť svojich cieľov a vzťahov pre nájdenie riešenia pre všeobecné blaho.

5. SOVA ( SPOLUPRÁCA)

Sovy si vysoko cenia svoje ciele a vzťahy. Konflikty vidia ako problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, a hľadajú riešenie, ktoré neohrozí ich vlastné ciele ani ciele druhej strany. Sovy vidia konflikty ako šance na zlepšovanie vzťahov prostredníctvom odstránenia napätia medzi dvoma stranami. Hľadaním riešenia, ktoré uspokojí obe strany, utvrdzujú sovy vzťahy. Sovy nie sú spokojné kým nenájdu riešenie, ktoré neohrozí ich vlastné ciele, ani ciele druhej strany, kým sa  napätie a negatívne pocity úplne neodstránia.