2% z dane pre podporu aktivít

2% z dane pre podporu aktivít

Aj Vy môžete podporiť naše aktivity, ak sa rozhodnete darovať  2% z dane. Ako a do kedy darovať 2% z dane?

ALKP  sa nachádza v zozname prijímateľov 2% z dane, ktorý zverejňuje Notárska komora SR .

Do 15. február 2019 zamestnanci-fyzické osoby žiadajú svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ktorý im vystaví Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.  Pre nás sú príjmy  2% z dane tiež dôležité, aby sme mohli vykonávať činnosť, ktorou pomáhame ľuďom na vidieku budovať lepší život.

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2019. V prípade odkladu daňového priznania, platia iné dátumy.

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie Vám robí  zamestnávateľ,  máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie  o poukázaní 2 %.

Termín odoslania formulárov Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane je 30. apríl 2019 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní 2 %.

alebo je možné vyplniť elektronický formulár  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Naše údaje, ktoré potrebujete vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní 2% v oddieli II.

  • IČO: 42 303 478
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Názov: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
  • Sídlo – Ulica: Kremnička
  • Súpisné číslo: 53
  • PSČ: 974 05
  • Obec: Banská Bystrica

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate. My budeme ďalej pomáhať, meniť kvalitu života vzdelávaním.

 

Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane je možné vyplniť aj na www stránke daňovej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv v sekcii Správa daní časť Daň z príjmov fyzickej osoby tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.

Prečítajte si aj o čom je naša práca a čím chceme pre Vás byť.

Ak máte otázky k darovaniu  2% z daní, odpovede nájdete TU.