Zúčastniť sa kurzu Lektor v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov má svoje výhody.

Okrem Osvedčenia s celoštátnou platnosťou, ktorého získanie  je často účastníkom vzdelávania potrebné, aby si mohli otvoriť živnosť napr. v oblasti poskytovania ďalšieho vzdelávania pri školeniach BOZP, PO a.i. má kurz čo ponúknuť aj lektorom s praxou. Lektorom s 5-ročnou lektorskou praxou pre zabezpečenie tohto účelu odporúčame rýchlejšiu cestu a to overovanie odbornej spôsobilosti tzv.  certifikáciu lektorov. Certifikácia lektorov je odborná skúška, ktorou získate taktiež osvedčenie s celoštátnou platnosťou v kvalifikácii lektor. Podrobnosti k vykonaniu skúšky nájde  TU. Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania zohrá významnú úlohu v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorá je v legislatívnom pláne v rozmedzí 2 rokov.

Akredit13116418_1077167619010214_7436720952288036914_oovaný kurz Lektor v ALKP je výnimočný tým, že:

1. vedú ho traja lektori s dlhoročnou praxou
2. po jeho absolvovaní kurzu sa môžete stať členom ALKP
3. môžete seba ako lektora propagovať na stránke www.alkp.sk
4. ako členovia dostávate pracovné ponuky, ktoré garantujeme
5. môžete v spolupráci s nami realizovať svoj vlastný kurz
6. dostávate informácie zo sveta vzdelávania priamo do mailu

Na akreditovanom kurze LEKTOR (potvrdenie o akreditácii) získate informácie o sociálnych, didaktických a andragogických kompetenciách, ktoré sú nevyhnutné v práci profesionálneho lektora. Podrobnejší obsah kurzu nájdete TU.

školenie lektor

 

 

Naučíte sa

  1. praktické lektorské zručnosti,
  2. konkrétne metódy vzdelávania dospelých,
  3. zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb,
  4. ako pracovať s rôznymi cieľovými skupinami vo vzdelávaní
  5. diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých.

My v ALKP považujeme vzdelávanie lektorov za kľúčové pre ich profesionálny rast a zvyšovanie kvality lektorskej práce za nevyhnutnú podmienku udržania sa na trhu vzdelávania.

Cena akreditovaného kurzu “Lektor” je 299 €/osoba. Kurz trvá 6 dní.

Prihlášku na absolvovanie akreditovaného kurzu “lektor” nájdete na týchto linkoch:

Jarné termíny akreditovaného kurzu Lektor:

Bratislava 15.2. – 9.3.2017

Banská Bystrica 25.2. – 18.3.2017 

Banská Bystrica 12.5.-3.6.2017

Košice 18.3. – 8.4.2017

Jesenné termíny akreditovaného kurzu Lektor:

Bratislava 30.9.-21.10.2017 – otvárame

Banská Bystrica 6.10.-28.10.2017 – otvárame

Košice 26.10.-21.11.2017 – otvárame

Chcete vedieť  ,alebo na fotkách ako to vyzerá, keď lektori ALKP realizujú lektorské vzdelávanie?

školenie lektor ba513076574_1077167465676896_5214844921523072176_n13100876_1077167179010258_8249753376396987655_n13082580_1077167265676916_6486612558769459824_n20161020_15470120170309_152126

školenie bratislava420170309_103249

20170309_14131720170309_152142lektorské_školenie_bratislava 1certifikovaný lektor