Kreditný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. Ide o kontinuálne špecializačné vzdelávanie s možnosťou získať 39 kreditov (24 kreditov za rozsah vzdelávania a 15 kreditov za spôsob ukončenia).

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

 

Kreditný kurz Kariérové poradenstvo  trvá 6 dní a bude sa konať v týchto dňoch:

Východoslovenský región: 19.10., 20.10.,21.10.,22.10., 11.11.,12.11.2017

Prihlášku na kurz KOŠICE nájdete na tomto linku

Západoslovenský región: 26.10., 27.10., 28.10., 29.10., 18.11., 19.11.2017

Prihlášku na kurz Bratislava nájdete na tomto linku.

Hlavné témy

  • Všeobecné aspekty kariérového poradenstva.
  • Kompetencie kariérového poradcu.
  • Metódy a techniky v práci kariérového poradcu.
  • Špecifiká cieľových skupín v kariérovom poradenstve.
  • Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva.

Úlohou kariérneho poradcu je podnietiť čo najväčší počet študentov, aby čím skôr začali na sebe pracovať a aktívne formovali svoj kariérny a osobnostný rast. Pridaná hodnota kariérneho poradenstva pre žiakov spočíva najmä v riešení problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere alebo zmene vzdelávania.

Krátke videá z kurzu môžete nájsť na našom Fb profile alebo si môžete pozrieť videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl  TU

Naučíte sa

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
  • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

Pre absolvovanie vzdelávacieho programu“Kariérové poradenstvo“ je potrebné prihlásiť sa na tomto linku.

Cena kreditného kurzu Kariérové poradenstvo: 280,- €.

Potvrdenie o akreditácii nájdete TU.

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami,  staňte sa členom ALKP.