Taligová Renáta, Mgr.

Taligová Renáta, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 215

Dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a komunikačné zručnosti ma priviedli  k lektorovaniu a kariérnemu poradenstvu. Chcem naučiť ľudí naplno využívať svoj potenciál, uvedomiť si vlastné životné hodnoty, porozumieť reči tela vo svete biznisu a pomôcť im odstraňovať vnútorné bariéry. Vo firemnom prostredí ukážem, ako implementácia firemnej kultúry môže zmeniť nielen pracovné vzťahy a atmosféru, ale aj produktivitu a finančné ukazovatele.

Chcem dokázať, že učiť sa niečo nové znamená nielen osobnostný rast, ale aj zmenu života a nezabudnuteľný zážitok.

Vyštudovala som psychológiu a slovenský jazyk, pracovala som s deťmi s poruchami správania, od r.2000 vyučujem. Som vedúcou detašovaného osvetového pracoviska, predsedníčkou MO Spolku slovenských žien, vedúcou odborárskou pracovníčkou a vedúcou Autorského klubu umelcov.

Podľa mňa je kľúčom k úspechu a osobnému šťastiu zvnútornenie jednoduchých krokov.

Lektor školí

 • Ako prekonávať vnútorné bariéry
 • Reč tela vo svete biznisu
 • Firemná kultúra – rozhodujúci faktor úspešnosti
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti

Referencie

 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • Pohronské osvetové stredisko
 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
 • Živena – Spolok slovenských žien
 • AS Fashion Banská Bystrica
 • Kariérny poradca, s.r.o.

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kariérny poradca
 • Metakognitívne metódy vo vzdelávaní
 • Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
 • Interaktívne techniky v edukačnom procese
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Vytváranie pozitívnej klímy formou sociálneho dialógu

Cena školenia: dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

17

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Iné aktivity

Názov Trvanie Začiatok
Ako prekonávať vnútorné bariéry, 6.8.18 BB 7 Hodín 6. augusta 2018
Tajomstvo presvedčivosti, 20.6.18 BB 7 Hodín 20. júna 2018
Sila slov a reči tela v pracovnom prostredí 5.6.18, BB 7 Hodín 5. júna 2018