Szíjjártóová Katarína, PaedDr. PhD.

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Szíjjártóová Katarína, PaedDr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 639

Lektor školí

 • soft skills
 • prezentačné zručnosti
 • asertivita
 • riešenie konfliktov
 • mediácia
 • prevencia sociálno patologických javov
 • pedagogické diagnostikovanie syndrómu CAN, šikanovania a iných sociálno-patologických javov
 • rozvoj osobnosti
 • sociálno-psychologický výcvik
 • teambuilding
 • zážitkové učenie
 • riešenie výchovných problémov
 • stratégie ochrany pred násilím

Informácie o lektorovi

Vyštudovala som na FF UK v Bratislave filozofiu a pedagogiku. Ešte počas vysokoškolského štúdia som sa venovala syndrómu CAN a pracovala ako konzultantka na Detskej linke záchrany v Nitre v SLONAD-e (dnešné Slniečko), kde som sa neskôr zamestnala ako supervízorka na DLZ a sociálna pracovníčka v detskom krízovom centre. Pôsobila som aj ako riaditeľka DLZ v Banskej Bystrici. Verná sloganu: Kto vie, ten to robí, kto nevie, ten to učí … J som sa začala venovať učeniu na akademickej pôde a pokračovala v lektorovaní. Už takmer 20 rokov sa venujem prioritne podpore rozvoju osobnosti, tréningu zručností a sociálnych kompetencií, diagnostikovaniu a prevencii sociálno-patologickým javom a pedagogickému diagnostikovaniu, vediem sociálno-psychologické výcviky, venujem sa výchovným problémom, riešeniu konfliktných situácií, stratégiám ochrany pred násilím. Komenského „Školu hrou“ sa snažím aplikovať všade, kde je to možné, lebo verím, že zážitok je základná platforma pre zmenu postoja a nevyhnutný základ učenia sa.
Certifikáty/Osvedčenia

 • IPIPAPP – Metódy a techniky práce s rodinami Ostrov rodiny
 • Výcvik v komunikácii
 • VOICES – Riešenie konfliktov
 • Experience – The Difference
 • Certifikovaný lektor

Referencie

 • Akadémia vzdelávania pobočka Nitra – vzdelávanie nezamestnaných, vedenie výcvikov pre firmy
 • BUREA VERITAS – vedenie komunikačných výcvikov
 • UKF – denne aj externé formy štúdia , ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 • Metodické centrum Nitra

Región

podľa ponuky

Cena školenia od €/hod.
30,00 €

Roky praxe
20

Telefón

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.