Šikulínec Peter, PhDr.

Šikulínec Peter, PhDr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 037

V súčasnosti pracujem vo vzdelávacej a poradenskej spoločnosti ANDRAGOS, s.r.o. ako konateľ, lektor a poradca.
V oblasti poradenstva a lektorskej práce  spolupracujem so štátnymi a súkromnými inštitúciami, UPSVAR, neziskovými organizáciami.
Odborný profil:
V oblasti ďalšieho vzdelávania a poradenstva pracujem profesionálne od roku 1977 ako:
•Kvalifikovaný lektor vzdelávania dospelých – (Lektorské zručnosti – akreditovaný tréning)
•Poradca pre Kariérové poradenstvo a tréning kľúčových kompetencií – Certifikát Ministerstva školstva SR
•Tréner lektorov ďalšieho vzdelávania (Ďalšie vzdelávanie: British Department for Education and Employment)
•Mediátor pre riešenie sporov mimosúdnou cestou (hlavne riešenie sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov a obchodných vzťahov – Register mediátorov Ministerstva spravodlivosti ev. č. 1165 )
•Tréner a školiteľ v programe Školská  a rovesnícka mediácia (Akreditácia Ministerstva školstva SR)
•Tréner a školiteľ pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve
•Tréner a školiteľ v sociálnej oblasti (Akreditovaný kurz Opatrovateľstvo pre štáty EÚ – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny )
•Analýza vzdelávacích potrieb, projektovanie vzdelávacích podujatí (certifikáty, rigorózna práca)
•Sprostredkovanie zamestnania za úhradu (registrácia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny)

Lektor školí

 • Sociálno-psychologická oblasť: stres manažment, autogénne tréningy, poradenstvo a tréning zamestnancov v sociálnej oblasti, nenásilná komunikácia, transakčná analýza v komunikácii, práca s problémovým komunikátorom, efektívna prezentácia, riešenie konfliktov – narábanie s mocou, emocionálna inteligencia, spoločenský protokol – verejný prejav, vodcovstvo a motivácia, tímová práca, osobný rozvoj manažéra, riadenie zmeny, riadenie a hodnotenie pracovného výkonu,
 • Obchod a predaj: tréning obchodných zručností, psychológia predaja, taktiky vyjednávania
 • Trh práce: kariérové poradenstvo, voľba zamestnania
 • Manažment: manažérke zručnosti, časový manažment, vedenie a moderovanie pracovných porád, profesijná orientácia

Referencie

 • Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora
 • ESMO Žilina a.s. Žilina
 • HRD Systém Kysucké Nové Mesto
 • Gestus a.s. Bratislava
 • MARK-CON s.r.o.
 • VADIAS s.r.o.
 • EMKOR s.r.o.
 • Mestský úrad Sabinov
 • K.A.B.A. Slovensko
 • Obec Jasenica
 • Obec Súľov
 • Samaritán n. o. Martin
 • Školy a školské zariadenia regionálneho školstva v SR
 • Erves n. o. Dubnica nad Váhom
 • UNI KREDIT n. o. Banská Bystrica
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Regionálne UPSVaR
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Certifikáty/Osvedčenia

 • Completed a programme covering THE PRINCIPLES AND METHODS TRAINING: Zásady a metódy tréningov: dlhodobý tréning vedený certifikovanými trénermi British Department for Education and Employment)
 • ,,Human Resource Development through Couseling and Training at Regional Level“ (Training of trainers – Deutsche Management Akademie Niedersachsen: Analýza vzdelávacích potrieb dizajnovanie a overovanie tréningových programov pokročilé metodologické zručnos
 • „Bildungsarbeit mit arbeitslosen Menschen“ – Stiftung Arbeitsgestaltung/Schweiz: dizajnovanie programov a techniky práce s nezamestnanými – viacero tréningových seminárov s Marcom Siegrist a Horstom Belz
 • Iné osvedčenia a certifikáty

Cena školenia od 20 €/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

18

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.