Bačová Lucia, Mgr.

Lucia Bačová
CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Bačová Lucia, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 368

Zo svojej doterajšej viac ako 12-ročnej  praxe v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov nadobudnuté predovšetkým na pracovných pozíciách u významných nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku dôverne poznám prostredie zamestnávateľov – spôsoby vyhľadávania vhodných zamestnancov, možnosti rozvoja zamestnancov, ich požiadavky na výkon, formovanie efektívnych tímov, budovanie spolupráce, prinášať klientom hodnotné informácie z oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania, pedagogiky, zdravotníctva a manažmentu, inšpirácie a návody využiteľné v praxi  a hľadať pre nich vyhovujúce riešenia vnímam ako svoje poslanie.

Lektor školí

 • Opatrovateľstvo
 • Výber vhodných zamestnancov
 • Rozvoj zručností uchádzačov o zamestnanie
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Príprava životopisu a motivačného listu
 • Kariérna orientácia
 • Kariérny rast a vzdelávací plán
 • Komunikačné zručnosti
 • Efektívna komunikácia na pracovisku
 • Efektívne porady
 • Telefonické zručnosti
 • Motivácia zamestnancov
 • Hodnotiace a motivačné rozhovory
 • Time a stres manažment
 • Rozhodovanie
 • Manažment zmien
 • Asertivita
 • Zvládanie konfliktov
 • Budovanie a vedenie tímu
 • Tímová spolupráca
 • Budovanie firemnej kultúry
 • Koučing
 • Kariérová orientácia
 • Poradenstvo pre dospelých v oblasti CŽV
 • Pracovnoprávne poradenstvo
 • Work–life banance – rovnováha mezi pracovným a osobným životom

Referencie

 • AVENT SLOVAKIA
 • Bekaert Hlohovec
 • Newport Group
 • YOU ACADEMY

Certifikáty/Osvedčenia

 • Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Tútor ďalšieho vzdelávania
 • Diploma curse in Neuro Linguistic programming
 • INLPTA Diploma – International Neuro-Linguistic Programming Trainer’s Association
 • Rozhodovanie a riešenie problémov
 • Riadenie zmeny
 • Tréning trénerov
 • Hodnotiace rozhovory
 • Efektívna komunikácia a asertivita
 • Koučing
 • Personálny manažment

Cena školenia

od 10 €/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

12

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.