Langermann Tomáš, Ing.

Langermann Tomáš, Ing.

Lektor | Počet zobrazení: 1 784

Lektor školí

 • Time management
 • Stress management
 • Úvod do koučingu
 • Manažérske zručnosti
 • Obchodné zručnosti

Informácie o lektorovi

Tomáš Langermann má vynikajúce komunikačné zručnosti, rád vedie a pracuje s ľuďmi. Táto záľuba ho priviedla v roku 2011 k spoločnosti Power Coaching s. r. o., kde sa stal školiteľom a koučom. Spoločnosť sa zaoberá službami v psychológii a koučingu. Tomáš Langermann sa zameriava na vzdelávanie dospelých v oblasti rozvoja osobnosti, odbúravania stresu, efektívneho narábania s časom a posilnenia sebavedomia.
Má taktiež vynikajúce manažérske zručnosti. Preukázal to založením v roku 1995 založením spoločnosť Quety, s. r. o., ktorá sa zaoberá kvetinovým hostesingom v zábavných podnikoch. Spoločnosť prosperuje vďaka jeho riadiacim schopnostiam.
V roku 2006 založil spoločnosť ExtremeGang, reklamnú agentúru, ktorá sa špecializuje na usporadúvanie podujatí v oblasti extrémnych športov. Vďaka svojim riadiacim zručnostiam vo firme vychoval niekoľko veľmi schopných manažérov a tým si overil svoje biznis koučingové schopnosti v praxi.

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kurz KOUČ 104 – Akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, č. potvrdenia 3390/2014/93/1
 • Kurz LEKTOR Akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, č. potvrdenia 3319/2013/24/2

Referencie

 • ExtremeGang (od 2006)
 • Quety s.r.o.
 • Power Coaching s.r.o.
 • Zakladateľ a predseda klubu Biketrial.sk ( od r. 1999)

Región

Bratislava

Cena školenia od 

50,00 €/hod.

Roky praxe

6

Kontakt na lektora / lektorku získate, ak zavoláte k nám do ALKP na t.č. +421 919 185 148 alebo ak nám napíšete email na alkp@alkp.sk