Kúdelová Kopčanská Dagmar, Mgr.

Kúdelová Kopčanská Dagmar, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 94

Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na fakulte Humanitných a prírodných vied odbor Občianska náuka – Pedagogika. Pracovala som 25 rokov ako stredoškolský učiteľ Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Venovala som sa akreditovanému vzdelávaniu pre učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv. Spolupracujem s rôznymi organizáciami na organizácii vzdelávacích a osvetových podujatí ( Amnesty International, Človek v ohrození, Múzeum holokaustu Sereď, Múzeum židovskej kultúry, ŠIOV, …).
Som autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. Získala som certifikáty lektora ďalšieho vzdelávania a tútora v poradenskom procese. Sústavne sa vzdelávam, dopĺňam si kvalifikáciu, som flexibilná, aktívna, mám veľmi dobré organizačné schopnosti, pohotová, pracovitá. Typické pre mňa sú kvalitné komunikačné zručnosti, zodpovednosť, empatia, prosociálnosť, dôveryhodnosť, spravodlivosť, objektívnosť.Venujem sa v práci témam ľudských práv , práv dieťaťa a holokaustu.

Lektor školí

 

Certifikáty/Osvedčenia

  • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii , Lektor ďalšieho vzdelávania
  • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii, Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania
  • Osvedčenie o absolvovaní semináru pre pedagógov a vzdelávatelov zo Slovenska v Medzinárodnej škole štúdií holokaustu v Jad Vašem, Izrael, Jeruzalem
  • Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške, (II. atestácia)
  • Certifikát o absolvovaní vzdelávania v projekte „Zlepšenie kvality odborného vzdelávania na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach“ v Harrow England 2011
  • Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania „Ľudské práva a práva dieťaťa v predmete OBN, ETV, Náuka o spoločnosti“
  • Osvedčenie o absolvovaní 2-ročného kurzu „Výchova k ústavnosti“ (metodická príprava)
  • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania „Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese“

Referencie

  • Pedagogická a sociálna akadémia Levice
  • MPC Trnava

Cena školenia od €/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

33

Kontakt

Kontakt na lektora / lektorku získate, ak zavoláte k nám do ALKP na t.č. 0919 185 148 alebo ak nám napíšete email na alkp@alkp.sk