Herian Karol, Ing. PhD.

Herian Karol, Ing. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 1 731

Vyštudoval som kybernetiku, čo ma priviedlo ku konzistentnému a systematickému mysleniu, no aby to bolo myslenie doberajúce sa ľudských tém, vyštudoval som aj filozofiu. Učil som sa doma i v zahraničí, prednášal som na rôznych univerzitách. Pracoval som v Prahe v Nadácii OF ako manažér projektov, v Bratislave som bol redaktorom kultúrneho týždenníka, pracoval som v rôznych medzinárodných tímoch a projektoch, viedol som univerzitnú katedru. Od roku 2008 cestujem za ľuďmi a firmami po celom Slovensku ako lektor a kouč: s rešpektom i vášňou učím a asistujem pri rozvoji ľudí, tímov a organizácii.

Lektorovanie je pre mňa cestou dobrodružného učenia sa, ku ktorému pozývam svojich klientov a mám toto povolanie veľmi rád! Vo svojej práci sa opieram o skúsenosť z mnohých pracovných miest a pozícií, vzdelával som sa v rôznych odboroch, neustále sa učím, aplikujem štandardné metódy, tréningy prepájam s poznaním neurovied o fungovaní mysle a súčasne do vzdelávania prinášam originálne momenty vychádzajúce zo smeru „mindful business“.

Klientov pozývam k transformujúcej skúsenosti: neučím iba informácie a techniky, verím, že potrebné zmeny sú možné iba prostredníctvom zmeny myslenia a rastu vedomia. Dôsledky sa prejavia zmenou v konaní jednotlivca – prijíma zodpovednosť, rozvíja svoje kompetencie, efektívne využívania vlastné zručnosti, je vnútorne motivovaný a na pracovisku dokáže realizovať svoj potenciál.

Lektor školí

 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Emócie a temperament
 • Asertivita
 • Aktívne budovanie a vedenie tímu
 • Účinné zvládnutie stresu a organizácia času
 • Profesionálna prezentácia
 • Koučing
 • Kurzy zamerané pre začínajúcich školiteľov
 • Efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie
 • Základy komunikačných zručností
 • Firemná kultúra
 • Nezamestnaní
 • Motivácia a mentálny tréning
 • Sociálno-komunikačné výcviky
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Tréning asertivity
 • Riešenie konfliktov
 • Tímová práca
 • Hospodárenie s časom
 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Relaxácia a zdravý životný štýl
 • Prevencia sociálno patologických javov, modulové a rol plai hry
 • Prezentačné techniky
 • Motivačný leadership
 • Efektívny vedúci tímu
 • Time Manažment
 • Manažérska komunikácia
 • Asertívna komunikácia
 • Efektívne vedenie a moderovanie porád
 • Komunikácia a firemná kultúra
 • Zvládanie konfliktov
 • Prezentačné techniky
 • Tréning trénerov
 • Tréning ľudských vzťahov
 • Zvláadanei zmien
 • Sebamotivácia
 • Life-Work balance: rovnováha práce a osobného života
 • Rozvoj osobnosti

Referencie

 • Kia Motors Slovakia, s.r.o.
 • Pivovar Steiger a.s
 • Leaf Slovakia, s.r.o.
 • The School for Transformative Leadership, Olomouc
 • Matador Automotive Vráble, a.s.
 • Wifi Czech Republic, s.r.o.
 • SAD Zvolen, a.s.
 • Tesco Stores SR, a.s.
 • Unica holding, s.r.o.
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Herbalife
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • HB línia, s.r.o.
 • Camfil Farr s.r.o.
 • VIPA – Vidiecky parlament na Slovensku, o.z.
 • Connea Slovakia, s.r.o.
 • Ampliko, s.r.o.
 • Golden House – realitná kancelária
 • Centrum Dobrovoľníctva
 • PKO Banská Bystrica
 • Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
 • Kruh o.z.
 • Pansophia, n.o.
 • Poradenské centrum zdravia a krásy, Bratislava
 • Gebrüder Weiss, Praha
 • Lohmann & Rauscher, s.r.o.
 • Slavkov u Brna
 • BRVZ, s.r.o
 • Cloetta
 • Slovakia, s.r.o
 • Europlasma, s.r.o., Praha

Certifikáty/Osvedčenia

 • Focusing
 • „NLP – Neurolingvistické programovanie“
 • „Úvod do Satiterapie – integratívna terapia založená na všímavosti“
 • „Tréning trénerov“ – participatívne postupy pre lektorov
 • „Empowered Teachers”

Cena školenia

od 35€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

7

Telefón

Kontakt na lektora / lektorku  získate, ak zavoláte k nám do ALKP na t.č. +421 919 185 148 alebo ak nám napíšete email na alkp@alkp.sk

Nadchádzajúce aktivity

Iné aktivity