Jana Vozáryová

Jana Vozáryová

Lektor | Počet zobrazení: 973

Volám sa Jana Vozáryová, som majiteľkou firmy EPAS. Už viac ako 20. rokov sa profesionálne venujem ekonomike a účtovníctvu a v tejto oblasti aj vzdelávam. Svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré som nadobudla v praxi interaktívne odovzdávam tým, ktorí majú chuť vzdelávať.

Ponúkané semináre:

1) Účtovníctvo podvojné a jednoduché pre spoločnosti, firmy a neziskové organizácie s implementáciou aktuálnych zákonov v oblasti daní, pracovného, sociálneho, zdravotného, obchodného, živnostenského, občianskeho práva a iných zákonov súvisiacich so správnym účtovaním z ekonomického pohľadu a daňového dopadu.

2) Ochrana osobných údajov pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Téme ochrany človeka v zmysle tohto zákona sa venujem od roku 2002. V nadnárodnej spoločnosti, v ktorej som pôsobila pred založením si vlastnej spoločnosti, som bola ako „zodpovedná osoba“ poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. Osobne som teda v praxi vykonávala povinnosti plynúce zo zákona o ochrane osobných údajov ako napríklad: Vypracovanie bezpečnostného projektu, ktorý obsahuje aj bezpečnostnú smernicu, Prihlasovanie a odhlasovanie informačného systému, Vedenie evidencie informačného systému, Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona, Poučenie oprávnenej osoby, Súhlas dotknutej osoby Počas 12 rokov, kedy som sa venovala ochrane osobných údajov, som popri štúdiu zo zbierok zákonov a odbornej literatúry absolvovala štyri certifikované školenia. Na poslednom školení v roku 2014 som sa oboznámila s ostatnou novelou zákona číslo 81/2014 Z.z.

3) Začiatok podnikania je určený pre podnikateľov, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými povinnosťami podnikateľa a to nie len v začiatkoch podnikania, ale aj počas podnikateľskej činnosti. Seminár zahŕňa prehľad a krátky rozbor zákonov nevyhnutných pre podnikanie s ich aplikáciou v jednotlivých situáciách. Ide o zákony ako napríklad obchodný, živnostenský, daňový, zdravotný, sociálny, pracovnoprávny, účtovný, registratúrny a ďalšie podľa potrieb klienta. Po úspešnom ukončení školenia nadobudne klient vedomosti, ktoré mu umožnia ľahšie sa orientovať v komplikovanej legislatíve, čo mu umožní podnikať korektne, ale zároveň si uplatňovať svoje práva.

Lektor školí

  • Zákon o ochrane osobných údajov a jeho aplikácia v praxi
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Podvojné účtovníctvo
  • Podnikateľské minimum

Referencie

  • OZ VOKA Banská Bystrica
  • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Cena školenia

od 20€/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

20

Telefón

Kontakt na lektora / lektorku  získate, ak zavoláte k nám do ALKP na t.č. +421 919 185 148  alebo ak nám napíšete email na alkp@alkp.sk

Nadchádzajúce aktivity

Iné aktivity

Názov Trvanie Začiatok
Ochrana osobných údajov podľa GDPR 28.11.2017 BB 5 Hodín 28. novembra 2017
Ochrana osobných údajov podľa GDPR 26.10.2017 BB 5 Hodín 26. októbra 2017
„ Ochrana osobných údajov „ podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení noviel 20.4.2017 7 Hodín 20. apríla 2017
Zmeny v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. 8 Hodín 12. decembra 2016
Základy podvojného účtovníctva a výpočtu miezd v praxi 10 -11.12.2016 1 Days 10. decembra 2016
Účtovná závierka rok 2016 v podvojnom účtovníctve 7 Hodín 7. decembra 2016
Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. 5.12.2016 7 Hodín 5. decembra 2016
Začíname pracovať v Microsoft Office – EXCEL, 2.12.2016 7 Hodín 2. decembra 2016
„ Ochrana osobných údajov „ podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení noviel 29.11.2016 6.5 Hodín 29. novembra 2016
Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. 15.11.2016 7 Hodín 15. novembra 2016
Začíname pracovať v Microsoft Office – EXCEL, 4.11.2016 7 Hodín 4. novembra 2016
Základy podvojného účtovníctva a výpočtu miezd v praxi 29-30.10.2016 1 Days 29. októbra 2016
EA-007 Ochrana osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení novely 84/2014 Z.z 5.75 Hodín 23. septembra 2016
Základy podvojného účtovníctva a výpočtu miezd 20.-21.8.2016 1 Days 20. augusta 2016
EA-006 Ochrana osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. v znení novely 84/2014 Z.z 5.75 Hodín 21. apríla 2016
EA-016 Zmeny v Zákone o dani z príjmov číslo 595/2003 Z.z. a zmeny v Zákone o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. 6 Hodín 10. februára 2016
EA-022 Zmeny v Zákone o dani z príjmov číslo 595/2003 Z.z. a zmeny v Zákone o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. 6 Hodín 19. januára 2016

Iné kurzy