Krahulcová Gabriela, PhDr.

Gabriela Krahulcova
CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Krahulcová Gabriela, PhDr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 314

Lektorská činnosť je jednou z mojich priorít ,vzdelávanie dospelých je na mojej ceste profesijným životom miestom, kde som sa rozhodla natrvalo usadiť. Po dlhšom hľadaní som našla činnosť, kde mám dostatočnú sebarealizáciu a radosť z práce. Vyštudovala som UMB BB pedagogiku a psychológiu ako vedný odbor, štúdium som ukončila ako PhDr v roku 2008. Už počas štúdia som sa venovala lektorskej činnosti pri vzdelávaní pedagógov. Ďalej som prezentovala nové pedagogické metódy na medzinárodných konferenciách. Ako lektorka som sa počas mojej desaťročnej praxe podieľala na projektoch ako: „Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov, Presadenie sa na trhu práce, Zakladám si vlastnú firmu, Uplatnenie sa absolventov na trhu práce, Uplatnenie sa na trhu práce pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Kľúčové vlastnosti dobrého zamestnanca kde bol odberateľ, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov: odberateľ : Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., Všeobecné vzdelávanie zamestnancov MECOM GROUP s.r.o. Preto vám chcem ukázať , že učenie v dospelom veku má svoje čaro a Vy ste tí, ktorí mu dávate tú pravú hodnotu. Bez Vašich cenných praktických skúseností by nebolo možné obohatiť ľudské poznanie.

Vo vzdelávaní sa snažím o čo najvyššiu mieru interakcie s účastníkmi. Rôznymi aktivizujúcimi metódami sa snažím na ich vedomosti poukázať, pomenovať ich a zatriediť do ich poznatkového systému. Vychádzam pri tom z ich doterajších skúseností a plne rešpektujem osobnosť dospelého človeka. Mimoriadny dôraz kladiem na partnerský vzťah medzi lektorom a účastníkmi vzdelávania na vzájomné rešpektovanie doterajšieho vzdelania, skúseností a rôznych spôsobilostí.

Lektor školí

 • Emócie a temperament
 • Asertivita
 • Manažérska komunikácia a vyjednávanie
 • Aktívne budovanie a vedenie tímu
 • Výkonová motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • Koučing
 • Kurzy zamerané pre začínajúcich školiteľov
 • Kurzy pre začínajúcich podnikateľov
 • Efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Právne minimum
 • Kurzy pre obchodníkov
 • Telefonická komunikácia
 • Marketing – efektívne obchodné zručnosti
 • Projektový manažment
 • Sociálno-komunikačné výcviky
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Tréning asertivity
 • Riešenie konfliktov
 • Tímová práca
 • Hospodárenie s časom
 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Efektívny vedúci tímu
 • Time Manažment
 • Manažérska komunikácia
 • Asertívna komunikácia
 • Efektívne vedenie a moderovanie porád
 • Komunikácia a firemná kultúra
 • Aktívny prístup k obchodu
 • Podnikateľské minimum
 • Sebamotivácia

Referencie

 • MECOM group a.s.
 • NEDÚ n.o. Ľubochňa
 • ÚPSVaR Rimavská Sobota
 • ÚPSVaR Banská Štiavnica
 • UPSVaR Zvolen
 • I.U.NEX PERSON s.r.o. Banská Bystrica
 • SAD Banská Bystrica
 • SAD Zvolen
 • TM-Consulting Nitra
 • ÚPSVaR Zvolen
 • hotel Bystrá
 • hotel Atrium Smokovec
 • Gestus, n.o
 • Mgr. Ivan Kiráľ
 • Econ – Ožďany
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica

Certifikáty/Osvedčenia

 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Komunikačné zručnosti a zvládanie stresu
 • Obchodné zručnosti
 • Osvedčenia: Tímová spolupráca, Pedagogická spôsobilosť
 • Osvedčenie – ABC Manažéra: komunikačné zručnosti
 • Projektový manažmen

Cena školenia od 0€/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

10

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.