Mlatecová Eva, PhDr.

Mlatecová Eva, PhDr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 123

Pracujem ako odborný poradca na ÚPSVaR v Banskej Štiavnici na pracovisku v Žiari nad Hronom.  Moje lektorské zručnosti sú bohaté hlavne v oblasti komunikácie, komunikačných zručností, efektívna komunikácia, psychosociálneho výcviku. Hodnotenie pracovníkov, etika a kultúra organizácie, časový manažment, psychológia práce.

Vzdelanie: UMB Banská Bystrica odbor pedagogika – predškolská pedagogika. Rigorózna

Lektor školí

 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Asertivita, Manažérska komunikácia a vyjednávanie
 • Účinné zvládnutie stresu a organizácia času
 • Výkonová motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • Zručnosti pri vedení pohovoru
 • Assesment a Development Centrum ako nástroj hodnotenia
 • Prvý dojem je dôležitý
 • Kurzy zamerané pre začínajúcich školiteľov
 • Andragogické minimum pre lektora vzdelávania dospelých
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Základy komunikačných zručností
 • Firemná kultúra
 • Nezamestnaní
 • Sociálno-komunikačné výcviky
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Riešenie konfliktov
 • Tímová práca
 • Hospodárenie s časom
 • Stres a syndróm vyhorenia, supervízne dni
 • Hodnotiace a rozvojové centrá spojené s testami ich vyhodnotením
 • Modulové a rol plai hry

Referencie

 • SAD Zvolen
 • IU.N.EX. Person s.r.o Banská Bystrica
 • Detva holding, Levice
 • BSAD Zvolen
 • SAD Banská Bystrica a iné
 • Akadémia vzdelávania v Žiari nad Hronom

Certifikáty/Osvedčenia

 • Navigácia pri hľadaní povolania
 • Psycho-diagnostické metódy
 • Komunikačné zručnosti a zvládanie stresu

Cena školenia

od 20 €/hod

Lektor pôsobí v regióne

Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj

Roky praxe

9

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.