Rimavcová Erika, Mgr.

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Rimavcová Erika, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 153

Viac ako 12 rokov pracujem v oblasti sociálnej práce s dospelými a po rokoch praxe som sa rozhodla odovzdávať skúsenosti iným. Vyštudovala som sociálnu prácu na UMB v Banskej Bystrici a sociálne služby a poradenstvo v Nitre.V záujme osobného  napredovania som si rozšírila pôsobnosť v živnosti na mediáciu (mimosúdne riešenie sporov dohodou), poradenstvo a samozrejme aj lektorskú činnosť.Poznanie, ktoré ma posúva vpred pomáha v raste aj mojim klientom.

Som aktívnou členkou Združenia OPORA G+N v Rimavskej Sobote.

Lektor školí

 • Základy komunikačných zručností
 • Iné
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Riešenie konfliktov
 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností, sociálne a metodické kompetencie poradcu, zvládanie stresu a stresových situácii, mäkké zručnosti

Referencie

 • OZ OPORA G+N
 • DDZ-ŠZ
 • Klub záujmovej činnosti
 • NewPort Group

Certifikáty/Osvedčenia

 • Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti CVŽ
 • Kurz prvej pomoci
 • Príprava projektov pre fondy EÚ
 • Individuálne programy rozvoja osobnosti

Cena školenia

od 20 €/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

7

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.