Emília Jányová Lopušníková, Mgr.

Emília-Jányová-Lopušníková
CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.

Kariérny poradca / Lektor | Počet zobrazení: 1 196

Od roku 2005 pracujem v oblasti vzdelávania dospelých, kedy som začínala na pozícii lektor. Neskôr som bola riaditeľkou vzdelávacej spoločnosti. V roku 2012 som založila prvú stavovskú organizáciu, Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov (ALKP). V oblasti ďalšieho vzdelávania som pôsobila vo VOKA nielen ako lektor, ale aj ako kariérny poradca. Počas vedenia občianskeho združenia, som zavádzala mentoring ako jeden z možných prístupov v ďalšom vzdelávaní. Okrem prípravy a realizácie vzdelávania „na kľúč“ vytváram aj akreditované programy v zmysle Zákona o celoživotnom vzdelávaní.   Mojim poslaním je spájať ľudí a hľadať nové výzvy, budovať vzťahy a podporovať inovácie.

Lektor školí

 • Lektor
 • Manažér ďalšieho vzdelávania
 • Kariérne poradenstvo
 • Sociálno psychologický výcvik
 • Podnikateľské minimum
 • Podnikateľský plán
 • Prezentačné zručnosti
 • Soft skills
 • Sebapoznanie
 • Didaktika

Referencie

 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov Poltár
 • Regionálne UPSVaR
 • VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
 • Národné osvetové stredisko
 • ALKP -Asociácia lektorov a kariérnych poradcou
 • Špecializovaný liečebný ústav Kováčová
 • ŠIOV -Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • SAD Zvolen

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kariérne poradenstvo
 • Navigácia pri hľadaní povolania
 • Focusing
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Zážitkové vzdelávacie metódy
 • Základy koučingu
 • Líderstvo

Cena školenia od 30€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

11

Kontakt

Kontakt na lektora / lektorku  získate, ak zavoláte k nám do ALKP na t.č. 0919 185 148 alebo ak nám napíšete email na alkp@alkp.sk

Nadchádzajúce aktivity

Iné aktivity

Názov Trvanie Začiatok
EA-033 Kariérne poradenstvo – vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR – 100 hodín 19.10.2017 KE 3 Týždne 19. októbra 2017
20 Školenie Kariérové poradenstvo – kontinuálne vzdelávanie za 39 kreditov 19.10.2017 3 Týždne 19. októbra 2017
EA-036 Lektor – odborné akreditované školenie pre lektorov 6.10.2017 BB 3 Týždne 6. októbra 2017
EA-035 Lektor – odborné akreditované školenie pre lektorov 30.9.2017 BA 3 Týždne 30. septembra 2017
Kariérny koučing 23.9.2017 -4 Hodín 23. septembra 2017
EA-008 Základy kariérového poradenstva – 16 hodín 21-22.9.2017 1 Days 20. septembra 2017
Manažér ďalšieho vzdelávania, modul: Špecifiká vzdelávania dospelých 13.-14.6.2017 1 Days 13. júna 2017
Lektor – odborné akreditované školenie 2.6.-24.6.2017 Poprad 3 Týždne 2. júna 2017
Akreditovaný kurz – Manažér ďalšieho vzdelávania 26.5.-9.6.2017 BB 2 Týždne 26. mája 2017
Lektor – odborné akreditované školenie 12.5.-3.6.2017 Banská Bystrica 3 Týždne 12. mája 2017
Marketing a budovanie značky 10.5.2017, BB 7 Hodín 10. mája 2017
EA-050 Akreditovaný kurz – Manažér ďalšieho vzdelávania 21.4.-4.5.2017 BA 2 Týždne 21. apríla 2017
EA-008 Základy kariérového poradenstva – 16 hodín 20-21.4.2017 1 Days 20. apríla 2017
ÚSPECH NIE JE NÁHODA 8 Hodín 7. apríla 2017
Mentoring a koučing pre manažérov 8 Hodín 23. marca 2017
Pracovný pohovor a výber vhodného kandidáta 8 Hodín 1. marca 2017
Tvorba a použitie kompetenčného modelu 8 Hodín 27. februára 2017
20 Školenie Kariérové poradenstvo – kontinuálne vzdelávanie za 39 kreditov 3 Týždne 2. augusta 2016
UE-004 Lektor – odborné akreditované školenie pre lektorov 3 Týždne 27. februára 2016