Žitniaková Gurgová Beata, PhDr. PhD.

Žitniaková Gurgová Beata, PhDr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 1 154

Som vysokoškolská učiteľka psychológie a lektorka v oblasti vzdelávania dospelých. Zaoberám sa sociálnou psychológiou, aplikovanou sociálnou psychológiou a psychológiou trhu a reklamy. Vediem sociálno-psychologické tréningy so zameraním na sebapoznanie, sociálnu percepciu, kurzy komunikácie a kurzy zvládania stresu. Svoju dizertačnú prácu som vypracovala na tému výkonovej motivácie. Téma výkonovej motivácie a možnosti jej rozvíjania patria k dôležitým témam mojej výskumnej, publikačnej aj lektorskej činnosti. V kurzoch využívam zážitkové formy učenia, aktivity zamerané na lepšie sebapoznanie, analýzu motívov svojho výkonu. Mojím cieľom sú spokojní a pozitívne motivovaní účastníci kurzov.

Lektor školí

 • Účinné zvládnutie stresu a organizácia času
 • Výkonová motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Základy komunikačných zručností
 • Špecifické kurzy
 • Sociálno-komunikačné výcviky
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Zvládanie konfliktov

Referencie

 • UPSVAR v Banskej Štiavnici, Žiari nad Hronom, Revúcej
 • Bytový podnik v Liptovskom Mikuláši.

Certifikáty/Osvedčenia

 • Manažérsky kurz pre riadiacich pracovníkov
 • Tanečná a pohybová terapia

Cena školenia od 0€/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Banskobystrický kraj

Roky praxe

12

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.