Pomôcky pre lektorov – zadarmo

jún
21

Pomôcky pre lektorov

Priaznivci vzdelávania, väčšina z Vás sa už určite stretla s didaktickou pomôckou kartami, ktoré sa používajú pri vzdelávaní. Karty slúžia predovšetkým k otvoreniu a prehĺbeniu konverzácie, k snom, uvedomeniu si hodnôt. Hodnoty predstavujú to, čo si skutočne vážime a významne ovplyvňujú naše rozhodovanie a jednanie.

Od Editor | Počet zobrazení: 120 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
máj
22

Aby vzdelávanie bolo úspešné, nezabudnite…

….urobiť dobrú Analýzu vzdelávacích potrieb.

V jednoduchosti je analýza vzdelávacích potrieb (AVP) zhromažďovanie informácií o súčasnom stave a získavanie informácií o želateľnom stave, ktorý by mal nastať po ukončení vzdelávania. Úlohou lektora je vyskladať vzdelávanie tak, aby po realizácii nastal želaný stav.

Od Editor | Počet zobrazení: 220 | Aktuality . Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
okt
12

Lektorské aktivity, hry v skupine

V publikácii nájdete:
– aktivity na zoznamovanie pre účastníkov vzdelávania, aby prekonali ostych a rozpaky,
– aktivity na rozohriatie a prebudenie po monotónnej alebo dlhotrvajúcej aktivity,
– aktivity na motivovanie a naučenie sa pracovať v tíme,
– aktivity na naučenie sa “ako hodnotiť”,
– a mnoho ďalších =).

Od Editor | Počet zobrazení: 628 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
máj
21

Time a stres manažment v práci lektora a kariérneho poradcu

V lektorskej ako aj v kariérno-poradenskej práci hrá čas nevyhnutnú úlohu. Je dôležité venovať pozornosť práci s časom, či už pri príprave vzdelávania ako aj vnímať prirodzenú výkonnostnú krivku seba a účastníkov. Na 3 oblasti pri práci s ľuďmi netreba zabúdať.

Od ALKP | Počet zobrazení: 368 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
jan
21

Andragogika

Kvalita vo vzdelaní dospelých. Legitimizačné problémy andragogiky, vzťah andragogiky a pedagogiky, andragogika v systéme vedných disciplín. Teoretické prístupy v andragogike a iné odborné články nájdete v tejto sekcii.

Od ALKP | Počet zobrazení: 328 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
jan
21

Lektorská príprava

Príprava na lektorské vystúpenie, krátkodobá a dlhodobá príprava, didaktické postupy a efektívna prezentácia sú dôležitými základmi pre úspešné zvládnutie vzdelávania v skupine.

Od ALKP | Počet zobrazení: 346 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
jan
21

Asertivita a riešenie konfliktov konfliktov

Tri základné oblasti pri riešení konfliktov: Porovnanie agresívneho, manipulatívneho, pasívneho a asertívneho správania. Techniky predchádzania manipulatívneho správania a zvládanie a riešenie konfliktných problémových situácií na individuálnej a skupinovej úrovni.

Od ALKP | Počet zobrazení: 317 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
jan
21

Komunikačné zručnosti a základy rétoriky

Komunikácia je hlavný nástroj práce nie len vo vzdelávaní. Podporiť efektívnu, otvorenú komunikáciu a predchádzať komunikačným nedorozumeniam sa môžeme naučiť prostredníctvom správneho kladenia otázok. Čo všetko vplýva na komunikáciu, ako zabrániť komunikačným šumom, ako využiť spätnú väzbu ako kľúčový prostriedok práce a pri tom nezabudnúť, že základom dobrej komunikácie je aj aktívne počúvanie. Čítajte ďalej.

Od ALKP | Počet zobrazení: 574 | Pomôcky pre lektorov - zadarmo
ČÍTAŤ VIAC
Strana 1 z 212