Členstvom v ALKP podľa príslušnej Vami zvolenej úrovne získavate:

1. Úroveň členstva – 50,00 Eur. Členstvo zahŕňa:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk,
 •  newsletter a lektorské okienko (tipy a rady k vzdelávaniu) mesačne do Vášho mailu,
 •  možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny,
 • darčekový poukaz na tréning „Timing a dynamika prezentovania“ zdarma.

2. Úroveň členstva – 79,00 Eur. Členstvo zahŕňa:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk,
 • newsletter a lektorské okienko (tipy a rady k vzdelávaniu) mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny,
 • darčekový poukaz na tréning „Timing a dynamika prezentovania“ zdarma,
 • aktuálne pracovné ponuky do Vášho mailu a podpora pri realizácii spolupráce,
 • prezentácia a podpora predaja Vašich služieb na sociálnych sieťach
 • rozhovor s Vami pre ALKP newsletter, distribuovaný 200+ subjektom.

3. Úroveň členstva – 189,00 Eur. Členstvo zahŕňa:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk,
 • newsletter a lektorské okienko (tipy a rady k vzdelávaniu) mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny,
 • darčekový poukaz na tréning „Timing a dynamika prezentovania“ zdarma,
 • aktuálne pracovné ponuky do Vášho mailu a podpora pri realizácii spolupráce,
 • prezentácia a podpora predaja Vašich služieb na sociálnych sieťach,
 • rozhovor s Vami pre ALKP newsletter, distribuovaný 200+ subjektom
 • Účasť na III. konferencii ALKP dňa 25.9.2017:
  a) ako speaker s možnosťou prezentovať sa + 1 vstupenka na konferenciu zdarma
  b) alebo účasť na III. konferencii ALKP 1+1 osoba zdarma (vhodný darček pre Vašich klientov)
 • vo Vašom profile na stránke www.alkp.sk priamy kontakt na Vás.

Členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa stanete:

 • ak máte prax: preukázaním referencií a praktických  zručností,
 • ak ste bez praxe: absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom Lektor alebo Kariérny poradca,
 • vyplnením členskej prihlášky, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie súhlasu so znením Etického kódexu ALKP a Stanov ALKP.  Podpísanú a naskenovanú členskú prihlášku zašlite e-mailom na adresu alkp@alkp.sk,
 • uhradením členského príspevku za kalendárny rok podľa Vami zvolenej úrovne členstva vo výške 50 €, 79 € alebo 189 € na číslo účtu IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455, BIC – SWIFT kód: GIBASKBX, (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a „členské 2017“ variabilný symbol: Vaše telefónne číslo),
 • schválením členstva Správnou radou ALKP.

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, preto pre osoby so zdravotným znevýhodnením a osoby na rodičovskej dovolenke poskytujeme členstvo ZDARMA.

Ďalším krokom je vyplnenie Vášho profesného profilu. Formulár pre jeho vyplnenie sa nachádza nižšie. Váš profil sa bude spolu s Vašou fotografiou zobrazovať na portáli www.alkp.sk. Profesný profil je jedinečný marketingový nástroj, ktorý slúži na prezentáciu Vašich služieb. Bude naň klikať mnoho Vašich potenciálnych klientov. Dobre vypracovaný profil vypovedá o tom, čo ste vo svojom profesionálnom živote dokázali, aké vzdelanie ste získali, odkazuje na referencie o Vašej praxi a tiež v akej oblasti vzdelávate. Vaše šance zaujať klientov sa zverejneným profilom zvyšujú.

Po vyplnení nasledujúcich údajov, sa tieto zobrazia vo vašom profile (Pozrite, aký profil získate členstvom).

Meno a priezvisko

E-mail

Telefón

Informácie o lektorovi

Región pôsobenia

Typ školení

Certifikácie / Osvedčenia

Referencie

Cena školenia Eur/hod

Roky praxe

Odkiaľ ste sa o ALKP dozvedeli?