Školenie Kariérové poradenstvo - kontinuálne vzdelávanie za 39 kreditov

Školenie kariérne poradenstvo
Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.
CENA
280.00 

Kurz vedú:

Emília-Jányová-Lopušníková
Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

Začiatok

2. augusta 2016 - 8:00

Koniec

24. augusta 2016 - 16:00

Adresa

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Dátumy školenia: 2.8., 3.8., 4.8., 9.8., 10.8., 11.8., 16.8., 17.8., 23.8. a 24.8.2016

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Za absolvovanie programu je účastníkom priznaných 39 kreditov.

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov špecialistov – kariérových poradcov.

Priebeh školenia

Rozsah školenia je 120 hodín, z toho 90 hodín absolvujete prezenčne (teda priamou účasťou na výučbe) a 30 dištančne – e – learning (forma samoštúdia, v rámci ktorej účastník využíva informačné a komunikačné technológie, konzultácie s lektorom on-line alebo prostredníctvom e mailu).

Cena školenia: 280 € / osoba

Forma záverečnej skúšky

Záverečnou skúškou sa pri ukončovaní kontinuálneho vzdelávania rozumie ústne preskúšanie vyžrebovanej témy (z obsahu programu kontinuálneho vzdelávania).

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie a prezentácia zadanej úlohy,
 • obhajoba písomnej záverečnej práce,
 • absolvovanie záverečnej skúšky pred 3 člennou skúšobnou komisiou.

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania a bude vám priznaných 39 kreditov.

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

+421 905 866 698

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár